Záverečná práca – MBA Riadenie ľudských zdrojov (online)

Posledný modul štúdia v záverečnom bloku je vyhradený len pre vypracovanie záverečnej práce pod vedením lektora.

Odovzdanie a obhájenie záverečnej práce je jednou zo základných podmienok úspešného zavŕšenia štúdia. Záverečná práca je odborným textom, v ktorom študent preukazuje hlbšiu znalosť danej problematiky a schopnosť analyzovať získané poznatky.