Záverečná práca – MBA Podnikanie a management (Praha)

Posledný modul v záverečnom bloku štúdia je vyhradený iba na vypracovanie záverečnej práce pod vedením lektora.

Odovzdanie a obhájenie záverečnej práce je jednou zo základných podmienok úspešného zavŕšenia štúdia. Záverečná práca je odborným textom, v ktorom študent preukazuje hlbšiu znalosť danej problematiky a schopnosť analyzovať získané poznatky.