Začiatok 27. cyklu štúdia – jeseň

Dňa 22. októbra 2019 sme na Business Inštitúte začali už v poradí 27. cyklus manažérskeho štúdia v programoch MBA, BBA, DBA a LLM. Slávnostné zahájenie sa konalo v hoteli Amarilis v Prahe, kde boli všetci študenti srdečne pozvaní.