Vzdelávanie zamestnancov

Pokiaľ sa rozvíja zamestnanec, rozvíja sa celá firma.

Prečo vzdelávať zamestnancov?

Prečo vzdelávať zamestnancov?

Ak podporujete zamestnancov vo vzdelávaní, upevňujete tak vzájomný vzťah a budujete v nich pocit, že vám nie sú ľahostajní. Zamestnanci získavajú motiváciu a zvyšuje sa ich pracovný výkon.  Budujete ich lojalitu. Túžba posúvať sa ďalej je jednou z častých príčin zmeny zamestnania. Posilňujete konkurencieschopnosť tým, že máte kvalitnejší ľudský kapitál.

Prečo vzdelávať zamestnancov?

O nás

O nás

Business Institut, založený roku 2009, je jednou z najdlhšie fungujúcich škôl zameraných na manažérske vzdelávanie v Českej republike. Špecializujeme sa na študijné programy MBA (Master of Business Administration), BBA (Bachelor of Business Administation), DBA (Doctor of Business Administration) a LLM (Master of Laws).

O nás

Čo vám môžeme ponúknuť?

Čo vám môžeme ponúknuť?

Vybrať si môžete z 19 programov MBA v kombinovanej forme vyučovaných v Prahe a 18 programov MBA v online forme, medzi ktorými nájdete nielen programy všeobecnejšieho rázu vhodné napríklad pre vrcholových manažérov, ako je strategický manažment, podnikanie, riadenie organizácie, ale aj programy zamerané na konkrétne oblasti – logistika, ľudské zdroje, financie, audit, projektové riadenie a ďalšie. V prípade, že si nebudete istí vhodným výberom, radi vám poradíme. Ak si nevyberiete zo štandardnej ponuky študijných programov, môžeme pre vás zostaviť školenia na mieru. Štúdium je možné financovať aj prostredníctvom programu Benefit Plus.

Čo vám môžeme ponúknuť?

Prečo zveriť vzdelávanie vašich zamestnancov práve nám?

Prečo zveriť vzdelávanie vašich zamestnancov práve nám?

Študijné programy na Business Inštitúte sú koncipované tak, aby pokryli čo najkomplexnejšie problematiku daného odboru. Kvalitu odovzdávaných informácií zaisťuje lektorský tím, ktorý je vybraný vždy v súlade s náplňou študijného odboru a ktorého praktické skúsenosti posunú študentov o krok pred konkurenciou. Pre študentov zaisťujeme maximálny komfort pri štúdiu. Samozrejmosťou je osobný prístup, všetky študijné materiály dostupné v unikátnej študentskej sekcii a k dispozícii je aj online knižnica s viac ako miliónom titulov.

Prečo zveriť vzdelávanie vašich zamestnancov práve nám?

Chcete sa dozvedieť viac?

Chcete sa dozvedieť viac?

V prípade záujmu nás môžete kontaktovať na:

Chcete sa dozvedieť viac?