Zmenkové a šekové právo

Zmenkové a šekové právo

Podrobné detaily na vyžiadanie u študijného oddelenia