Soft skills

Podrobné detaily na vyžiadanie u študijného oddelenia