Hospodárske právo EU

Podrobné detaily na vyžiadanie u študijného oddelenia