Finančné právo

Podrobné detaily na vyžiadanie u študijného oddelenia