Študentská sekcia

Študentská sekcia je unikátny systém, v ktorom študenti nájdu vlastné študijné materiály, sylaby, prezentácie, videoprednášky, nápomocné dokumenty, informácie ku knižnici a ďalšie študijné podklady. V študentskej sekcii tiež študenti vidia harmonogram svojho štúdia, termíny lektorských stretnutí, môžu konzultovať s lektormi, odovzdávajú tu postupové práce aj prácu záverečnú, podávajú tu žiadosti a ešte oveľa viac.

 

Vďaka našej originálnej Študentskej sekcii tak rýchlo a jednoducho:

 

 • Získate sylaby k jednotlivým modulom
 • Nájdete všetky ďalšie študijné materiály
 • Dostanete prístupy na pozeranie video-prednášok
 • Čerpate informácie zo študijných podkladov
 • Dostávate pravidelné informácie ohľadom zliav u našich partnerov
 • Zistíte, čo je u nás nové
 • Inzerujete alebo môžete reagovať na ponuky práce z vášho odboru
 • Máte prehľad o harmonograme štúdia a lektorských stretnutiach
 • Konzultujete s lektormi
 • Odovzdávate postupové práce aj prácu záverečnú
 • Podávate svoje žiadosti, a ešte oveľa viac