Self management (online)

Cieľom tohto modulu je vysvetliť program zameraný na poznanie a rozvoj osobnosti, v zmysle vlastností, schopností, zručností a skúseností a hľadaním optimálnej miery medzi voľným a pracovným časom (pracovné a civilné role). Ďalším cieľom modulu je naučiť sa rozpoznávať nové súvislosti v "súboji" s časom, ktorý je možné len ťažko vyhrať, a v ktorom je vždy vhodné oddeľovať prácu od súkromia.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Jana Puhalová

Anotácia


Pri dnešnom hektickom spôsobe života už nie je najväčšou úlohou vysoký výkon, ale uvedomenie si svojich priorít, možností a vzorcov správania, v ktorých žijeme. Pre manažérov a manažérky, ktorí chcú pracovať na rozvoji svojej osobnosti, je dobré poznať, kam v živote smerujú, porozumieť sama sebe a naučiť sa nachádzať a využiť svoje skryté možnosti a zdroje a súčasne transformovať svoje záťažové mechanizmy.

Sylabus


1. Osobná pohoda

 • otázky pre riadenie vlastného života
 • myšlienková mapa

2. Moje vnútro a okolie

 • zdroj stresu u manažérov
 • zvládanie stresu
 • metódy sebarozvoja
 • princípy efektívneho riadenia času

3. Rodina a práca

 • work life balance
 • úspech x neúspech

4. Fyzická aktivita

 • kondícia duchovna
 • kondícia duševna
 • kondícia spoločenská
 • kondícia fyzická – pohyb
 • kondícia fyzická – životospráva

Literatúra


 • ZANDL, D. Life management, Grada
 • COVEY, S. 7 návyků skutečně efektivních lidí, Management Press
 • PACOVSKÝ, P.: Člověk a čas – Time management IV. generace, Time Expert,
 • DAVIDSON, J: Jak zvládnout stress, Pragma
 • ALLEN, D. Mít vše hotovo, Jan Melvil Publishing
 • COLEMAN, R., Barrie, G: 525 způsobů, jak se stát lepším manažerem, Management Press
 • BABUTA, L. Síla jednoduchosti: 6 klíčových principů efektivity, které změní váš život, Computer Press
 • BUZAN, T. Mentální mapování, Portál
 • TOMAN, I. Tajemství vnitřní mluvy, Taxus
 • CARLSON, R. Nekazte si život maličkostmi, Talpress