Celý život robím prácu, ktorá ma nesmierne napĺňa, hovorí profesor Zdeněk Souček

Prof. JUDr. Zdeněk Souček, DrSc. sa zameriava na oblasť strategického riadenia. Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Karlovej a profesorom ekonomiky priemyslu na VŠE.

V oblasti vedy riadil profesor Souček predovšetkým tímy pracovníkov zameraných na problematiku podnikovej ekonomiky a dosiahol hodnosť doktora ekonomických vied. Je autorom niekoľkých kníh, stoviek článkov, statí a učebných textov, najmä z oblasti strategického riadenia podnikov. Zúčastnil sa mnohých konferencií a navštívil 75 štátov všetkých kontinentov za účelom štúdia riadenie podnikov. V posledných rokoch je partnerom a riaditeľom konzultačnej firmy Management Focus zamerané na problematiku strategického riadenia veľkých a stredných podnikov.

Aktívne sa zúčastnil spracovanie a implementácia stratégií v desiatkach slovenských aj zahraničných firiem. Je profesorom Moravskej vysokej školy v Olomouci a hosťujúcim profesorom v Prague International business School, Escuela Superior de marketingoví Administration, Vysokej školy hotelovej a konzultant mnohých inštitúcií v Českej republike, Nemecku, Bielorusku, Lotyšsku, Ukrajine a Slovenskom. Je prezidentom Klubu Stratég, členom vedeckej rady Moravskej vysokej školy v Košiciach, členom Rady expertov Českej manažérskej asociácie, niekoľkých správnych rád, čestným členom Českej manažérskej asociácie a čestným členom Marketingového klubu. V súčasnej dobe sa orientuje na poradenstvo v oblasti stratégie a zvyšovanie výkonnosti firiem, veľkých nemocníc a ďalších inštitúcií. Striedavo sa venuje manažérskym, pedagogickým i vedecko-výskumným aktivitám. Pracoval v manažérskych funkciách v českých i zahraničných podnikoch.

Prof. JUDr. Zdeněk Souček, DrSc., vyučuje na Business Institutu v programe Management a riadenie v zdravotníctve.

Dobrý deň, pán profesor, veľmi si vážime, že ste si na nás urobil čas. Ste v súčasnosti veľmi pracovne vyťažený?

No, to bohužiaľ som. Teda vlastne, vďakabohu.

Aká je práve teraz Vaše profesijné náplň? Na čom všetkom pracujete?

Mojím základným témou je samozrejme strategické riadenie podniku. Túto problematiku stále rozvíjam ako metodicky a teoreticky, píšem stále nové a nové knihy, kde sa pokúšam reagovať na nové tendencie globálneho sveta, tak aplikačne, pretože mojou druhou oblasťou aktivít sú práve aplikácie. Spolupracujem s radom podnikov, kde stratégiu aplikujeme do praxe. Tretia oblasť tvorí moje pôsobenie v rôznych administratívnych a dozorných radách, väčšinou v podnikoch, ktoré som spoluzaložil, čo mi zaberá aj veľa času. Ďalšie mojou činnosťou je činnosť pedagogická. Som spoluzakladateľom Moravské Vysokej školy Olomouc a prednášam na niekoľkých MBA školách. Toto všetko bohato stačí na to, aby mi to naplnilo 24 i viac hodín denne (úsmev). Môj deň sa spravidla skladá len z práce a spánku.

Vaša profesionálna činnosť okrem iného zahŕňa prednášky na MBA školách. Čo si myslíte o tejto forme vzdelanie (MBA) a celoživotnom vzdelávaní vôbec?

Ja myslím, že ide o vhodnú formu štúdia, ktorá však prekonala svoj vývoj. Roky som učil na podobné škole, kde štúdium bolo považované za postgraduálne, teda niečo nad vysokoškolským štúdiom, čomu sme prispôsobili úroveň vzdelania, ktorá bola skutočne vysoká. Lenže zhruba po desiatich rokoch sa objavila vlna novo zakladaných škôl, ktoré učili MBA a toto poňatie už nemali. Štúdium MBA pre nich bolo skôr kurzom. MBA vzniklo v Amerike, kde je ale školstva iné a na tamojšej úrovni je MBA brané podobne ako u nás Vysoká škola ekonomická. A tomuto trendu sa mnohé nové školy prispôsobovali. Je teda dôležité vyberať. Stojí to celé na ľuďoch, teda na tom, kto na tých školách vyučuje. Ak si škola zakladá na tom, aby na nej učili najšpičkovejšou z najšpičkovejších, potom jej tú kvalitu nemôžeme odoprieť, však nie je tomu tak všade. Poznám aj také školy, kde učia tí, ktorí by sa sami mali učiť. Skrátka to všetko závisí na lektoroch.

Musím s Vami jedine súhlasiť, pán profesor. Ešte raz Vám ďakujem za Váš čas a prajem veľa ďalších úspechov.