Vzdelávanie svojich zamestnancov nám zverili

Business Institut zaisťuje vzdelávacie programy MBA, BBA, DBA a LLM pre popredné české a nadnárodné spoločnosti a organizácie verejného sektora.