Koučing (online)

Cieľom tohto modulu je predstaviť manažérske koučovanie ako významnú zložku efektívnej práce s ľuďmi, zameranú na rozvoj potenciálu a zvyšovanie výkonu pracovných tímov a jednotlivcov. Študenti sa tak v rámci modulu zoznámi s dôležitými koučovacím nástrojmi, technikami a postupmi. Dozvedia sa, ako spolupracovníkmi, klientmi, úspešne rozvíjať a motivovať prostredníctvom vlastnej praxe a skúsenosti. Ako poskytovať spätnú väzbu a pôsobiť v smere dosahovania profesijného i osobného rozvoja klientov.

Garant a lektor studijního modulu

Ing. Štěpánka Frýbová Uličná, Ph.D.

Anotácie

Žijeme v období rastúcich zmien. Mení sa technológia, ľudia, ich očakávania a hodnoty, mení sa fungovanie celej spoločnosti. Koučovanie nám pomáha nájsť cestu k lepšiemu využitiu ľudského potenciálu, k zvyšovaniu osobnej výkonnosti a vnútorné zainteresovanosti. Každý z nás má v sebe obrovské zdroje a možnosti, ktoré nie vždy plne využívame. Koučovacie spôsob vedenia ľudí vymedzuje nový priestor pre rozvoj výkonnosti jednotlivcov i celých tímov, vytvára podmienky pre efektívne riešenia a stáva sa tak súčasťou požadovanej výbavy manažéra.

Sylabus

1. Úvod do koučingu
korene koučingu a model GROW
vymedzenie pojmu koučing, kouč a koučovaný
východiská koučovanie
výsledkovo orientovaný prístup
2. Koučovacie proces, koučovacie nástroje a modely koučovanie
koučovacie nástroje (sústredné načúvanie, efektívne kladenie otázok, spätná väzba)
škálovanie
The Grow Model
The Achieve Coaching Model
model ORACLE
3. Poňatie koučingu
osobnosť kouča
špecializácie koučingu
sebakoučovania
4. Princípy koučingu v manažérskej praxi
koučing, nástroj rozvoja jednotlivcov a tímov
koučovacie štýl ako manažérska kompetencie
koučovacie firemná kultúra
koučing, efektívna metóda rozvoja a vedenie ľudí

Literatura

  • WHITMORE, J. Koučování: rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti: metoda transpersonálního koučování. Přeložil Aleš LISA. Praha: Management Press. ISBN 9788072612734
  • DEMANN, S. Sebekoučink: 86 nejlepších nástrojů pro osobnostní rozvoj. Přeložila Kateřina PREŠLOVÁ. Praha: Portál. ISBN 9788026210863
  • DEMBKOWSKI, S.: 7 kroků efektivního koučování. Brno: Computer Press. ISBN 9788025118979
  • GALLWEY, W. T. Inner game pro manažery: tajemství vysoké pracovní výkonnosti. Přeložil Aleš LISA. Praha: Management Press. ISBN 9788072612130
  • KINDL-BEILFUSS, C: Umění ptát se v koučování, poradenství a systemické terapii. Praha: Portál. ISBN 9788026200895