Online marketingová komunikácia (online)

Cieľom modulu je oboznámiť poslucháčov so základmi online marketingu a marketingovej komunikácie v online prostredí. Internet získava v rámci komunikačných aktivít firiem čoraz väčší význam, modul sa preto zameriava na všetky zložky online komunikácie a na špecifické črty, ktoré so sebou online komunikácia prináša.

Garant a lektor študijného modulu

PhDr. František Grunt

Anotácia modulu

Internet ako integrálna súčasť mediálneho mixu. Dnes už je úplne mimo diskusiu, že internet sa stal plnohodnotnou súčasťou tzv. Mediálneho mixu. Na tomto mieste uveďme niekoľko čísel, ktoré hovoria veľmi výstižne o stave používanie internetu v roku 2016, napr .:

 • 2,8 miliardy – počet užívateľov internetu celosvetovo
 • 6,8 milióna – počet užívateľov internetu v ČR
 • 144 miliárd – celkový počet e-mailov odoslaných celosvetovo každý deň
 • 1,2 bilióna – počet vyhľadávaní pomocou Google
 • 5,5 miliardy – počet vyhľadávaní pomocou Seznamu
 • 1 miliarda – počet aktívnych užívateľov sociálnej siete Facebook
 • 2,7 miliardy – počet denne udelených „lajkov“
 • 800 miliónov – počet jedinečných návštěvníkov YouTube každý mesiac

Literatúra

 • JANOUCH, V. Internetový marketing (Prosaďte se na webu a sociálních sítích).   Brno: Computer Press, 2010. ISBN: 978-80-251-2795-7
 • Kolektiv autorů. Online marketing. Současné trendy očima předních expertů.
  Brno: Computer Press, 2014. ISBN: 978-80-251-4155-7
 • OLSHER, S. Internetoví vizionáři. Praha: Blue Vision, 2012. ISBN 978-80-87672-06-8
 • BEDNÁŘ, V. Marketing na sociálních sítích, Brno: Computer Press, 2011.
  ISBN 978-80-251-3320-0
 • ŘEZÁČ, J. Web ostrý jako břitva, Praha: Barogue Partners, 2014, ISBN 978-80-87923-01-6