Systém zdravotnej starostlivosti a zdravotného poistenia (online)

Bližšie špecifikácie sylabu na vyžiadanie u študijného oddelenia.