Prečo si zvoliť Business Institut (stará)

Business Institut patrí medzi preverených poskytovateľov manažérskeho vzdelávania už od roku 2009. Náš úspech meriame úspechom našich absolventov. Prioritou je pre nás kvalita lektorského tímu, praktické zameranie výučby a moderná podpora v priebehu celého štúdia, ktorá študentom šetrí čas.

Kvalitné štúdium zamerané na prax

Kvalitné štúdium zamerané na prax

 • Business Institut k vzdelaniu pristupuje inak ako ostatné školy.
 • Kladieme dôraz na odovzdané vedomosti, skúsenosti, inšpirácie a vzájomné partnerstvá.
 • Študentom prednášajú tí najlepší z oborov, ktorí majú za cieľ predať aktuálne know-how a prakticky využiteľné poznatky.
 • Náš úspech je meraný úspechom našich absolventov.

Kvalitné štúdium zamerané na prax

Prestížne medzinárodné akreditácie a členstvo

Prestížne medzinárodné akreditácie a členstvo

 • Business Institut je členom Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP), ktorá predstavuje najprestížnejšiu asociáciu zameranú na zvyšovanie kvality škôl a vzdelávacích programov.
 • Business Institut je akreditovaný prednými akreditačnými orgánmi
  International Association for Distance Learning (IADL) a Business Graduates Association (BGA). Business Institut plní prísne akreditačné kritériá týchto organizácií.

 

Prestížne medzinárodné akreditácie a členstvo

Nejmodernejšia forma výučby

Nejmodernejšia forma výučby

 • Lektori aplikujú teóriu priamo do praxe.
 • Neučíme prázdne definície, ale problematiku demonštrujeme na reálnych príkladoch a case studies.
 • Využívame najmodernejšie prostriedky na osvojenie si danej problematiky.
 • Naším cieľom je, aby štúdium predstavovalo pridanú hodnotu a študent získal zo štúdia maximum.

Nejmodernejšia forma výučby

Flexibilný a individuálny prístup

Flexibilný a individuálny prístup

 • Flexibilná forma štúdia vychádza v ústrety časovým možnostiam každého študenta.

 • Ku každému študentovi pristupujeme individuálne.

 • Zakladáme si na kvalite a reálnych prínosoch štúdia.

 • Život prináša rôzne situácie, preto naši študenti môžu 2x štúdium prerušiť a kedykoľvek nadviazať.

Flexibilný a individuálny prístup

Uplatnenie absolventov

Uplatnenie absolventov

 • Absolventi Business Institutu dosahujú vyšší príjem v rámci zamestnania alebo vlastného podnikania.
 • 85 % našich absolventov potvrdzuje návratnosť investície štúdia MBA do dvoch rokov od jeho ukončenia.
 • Business Institut tiež spolupracuje s personálnymi agentúrami a head-huntermi, vďaka ktorým absolventom pomáha získať lukratívnejšie pracovné pozície.

Uplatnenie absolventov

Špičkový tím lektorov

Špičkový tím lektorov

 • Výučbu zaisťujú tí najlepší zo svojich odborov.

 • Na výber lektorov kladie Business Institut veľký dôraz, pretože kvalita školy sa odvíja od kvality lektorského tímu.

 • V súčasnosti spolupracuje Business Institut s viac ako 180 lektormi z rôznych profesijných oblastí a s viac ako 100 poprednými osobnosťami z biznisu.

Špičkový tím lektorov

K štúdiu získate naviac

K štúdiu získate naviac

 • Študenti sa môžu v rámci štúdia zúčastniť lektorských stretnutí z iných programov.

 • Študenti môžu zadarmo navštevovať blokové moduly a prednášky success stories vedené zaujímavými osobnosťami.

 • Business Institut pravidelne usporadúva spoločenské akcie a networkingové stretnutia.

 • Každý študent získa prístup do online knižnice.

K štúdiu získate naviac

Networking

Networking

 • Za účelom prepojenia našich študentov a lektorov organizujeme spoločenské akcie, blokové moduly, success stories a networkingové stretnutia.

 • Prepojenie ľudí je nevyhnutnou súčasťou každého štúdia.

 • Bežnou praxou je, že naši študenti a lektori vzájomne spolupracujú a vstupujú do nových projektov.

Networking

E-learningový systém a online knižnica

E-learningový systém a online knižnica

 • Našim študentom ponúkame moderné e-learningové študijné prostredie ako ďalšiu podporu na štúdium.

 • Každý študent získa na štúdium prístup do online knižnice, kde nájde viac ako milion titulov,  tiež odborné články aj vedecké výskumy dostupných odkiaľkoľvek.

 • Všetky študijné materiály a informácie k štúdiu sú študentom k dispozícii odkiaľkoľvek.

 • Business Institut súčasne ponúka študentom služby vlastnej knižnice.

E-learningový systém a online knižnica

98% absolventov štúdium odporúča

98% absolventov štúdium odporúča

 • Absolventi oceňujú prístup a dôraz na kvalitu vzdelania.
 • 98 % absolventov štúdium MBA odporúča.
 • Absolventi využívajú ALUMNI CLUB, ktorý ponúka vzdelávacie a spoločenské aktivity zadarmo aj po úspešnom ukončení štúdia.

98% absolventov štúdium odporúča