Prečo si zvoliť Business Institut

Vhodnú školu pre štúdium MBA treba starostlivo vyberať. Každý záujemca by sa mal zaujímať predovšetkým o kvalitu výučby, referencie a zloženia lektorského tímu. Dostatočné a transparentné informácie o podmienkach, dĺžke a cene štúdia sú základným predpokladom pre správny výber kvalitnej MBA školy. Business Institut patrí medzi preverených poskytovateľov manažérskeho vzdelávania už od roku 2009. Náš úspech meriame úspechom našich absolventov.

Kvalitné štúdium zamerané na prax


Business Institut sa radí medzi najväčšie a najstaršie MBA školy v Českej republike.

Prioritou školy sú špičkový lektorský tím, odovzdané znalosti, skúsenosti, inšpirácie a vzájomné partnerstvo.

Študentom prednášajú tí najlepší zo svojich odborov, ktorí majú za cieľ odovzdávať aktuálne know-how a prakticky využiteľné poznatky.

Akreditácia


Business Institut získal renomovanú medzinárodnú akreditáciu Accreditation Service for International Schools, Colleges & Universities (ASIC), ktorá patrí medzi britské akreditačné autority a je jedna z medzinárodných akreditačných asociácií zaradených na zozname Council for Higher Education Accreditation (CHEA) v USA a je členom CHEA International Quality Group (CIQG).

Business Institut je členom Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP), ktorá predstavuje najprestížnejšiu americkú asociáciu zameranú na zvyšovanie kvality škôl a vzdelávacích programov.

Súčasne je Business Institut akreditovaný International Association for Distance Learning (IADL), ktorá dohliada na kvalitu vzdelávacích programov a samotné inštitúcie. Business Institut plní prísne akreditačné kritériá všetkých týchto organizácií.

Moderná a flexibilná forma výučby


Lektori aplikujú teóriu priamo do praxe. Neučíme prázdne definície, ale problematiku demonštrujeme na reálnych príkladoch a case studies.

Výučba jednotlivých profesijne vzdelávacích programov MBA prebieha v slovenskom jazyku, a to buď kombinovanou formou, alebo vo forme 100% online štúdia.

V prípade kombinovaného štúdia ide o spojenie e-learningu a lektorských stretnutí, ktoré sa realizujú formou interaktívnych workshopov.

Lektorské stretnutia prebiehajú v sídle Business Institut v Bratislave, sú nepovinné, avšak účasť odporúčame, pretože tu študenti môžu získať cenné skúsenosti, ktoré v bežnej literatúre nenájdete.

Online štúdium je plne porovnateľné s klasickým kombinovaným štúdiom. Na jeho realizáciu využíva Business Institut vlastný e-learningový systém.

Uplatnenie absolventov


Úspešným zakončením štúdia MBA absolventi zvyšujú svoju cenu na trhu práce a otvárajú sa im nové možnosti na ďalší rozvoj.

Absolventi štúdia dosahujú kariérny posun aj vyšší osobný príjem v rámci zamestnania alebo vlastného podnikania.

Naši absolventi sú ďalej pozvaní na rad prednášok a vzdelávacích akcií.

Špičkový tým lektorů


Výučbu zaisťujú tí najlepší vo svojich odboroch, ktorí sa s Vami podelia o svoje mnohoročné praktické skúsenosti.

Na výber lektorov kladieme veľký dôraz, pretože kvalita vzdelávacej inštitúcie sa odvíja predovšetkým od kvality lektorského tímu.

V súčasnosti spolupracuje Business Institut s viac ako 150 lektormi z rôznych profesijných oblastí.

Každý študent môže nad rámec svojho štúdia navštevovať aj lektorské stretnutia z iných programov. Študenti tak majú možnosť získať aktuálne a veľmi cenné informácie aj z iného odboru, než ktorý si zvolili na štúdium. Nemusia tak utrácať za drahé semináre a školenia, pokiaľ majú záujem sa zdokonaľovať v ďalších oblastiach.

Bonusy ke štúdiu


Študenti Business Inštitútu môžu zadarmo navštevovať tematické prednášky vedené zaujímavými osobnosťami a sú pozývaní na partnerské akcie. Počas svojej existencie Business Institut navštívili osobnosti z rôznych oblastí sveta podnikania, medicíny, médií i umenia. Patria medzi ne napríklad: Ján Přeučil, Ján Cimický, Ján Pirk, Zbyněk Frolík, Roman Vaněk, Dalibor Dědek, Pavel Telička, Evžen Korec, Lukáš Kovanda a mnoho ďalších.

Okrem toho môžu naši študenti využívať špeciálne zľavy u našich partnerov.

E-learningový systém a študijné materiály


Našim študentom ponúkame moderné e-learningové študijné prostredie ako ďalšiu podporu na štúdium.

Od začiatku štúdia je pre každého študenta zriadená študentská sekcia, kde nájde na jednom mieste všetky študijné materiály, informácie o štúdiu, harmonogram štúdia a ďalšie podklady. Tento systém tiež slúži ako nástroj na komunikáciu s lektormi a študijným oddelením.

Prostredníctvom študentskej sekcie je prístupná bohatá online knižnica.

Business Institut súčasne ponúka študentom služby vlastnej knižnice, ktorá číta tisíce odborných titulov z rôznych profesných oblastí.