Prečo si zvoliť Business Institut

Vhodnú školu pre štúdium MBA treba starostlivo vyberať. Každý záujemca by sa mal zaujímať predovšetkým o kvalitu výučby, referencie a zloženia lektorského tímu. Dostatočné a transparentné informácie o podmienkach, dĺžke a cene štúdia sú základným predpokladom pre správny výber kvalitnej MBA školy. Business Institut patrí medzi preverených poskytovateľov manažérskeho vzdelávania už od roku 2009. Náš úspech meriame úspechom našich absolventov.

Kvalitné štúdium zamerané na prax

Kvalitné štúdium zamerané na prax

 • K vzdelaniu pristupujeme inak, než ostatné školy.
 • Kladieme dôraz na odovzdané znalosti, skúsenosti, inšpirácie a vzájomné partnerstvo.
 • Študentom prednášajú tí najlepší zo svojich odborov, ktorí majú za cieľ odovzdávať aktuálne know-howprakticky využiteľné poznatky.
 • Náš úspech je meraný úspechom našich absolventov.

Kvalitné štúdium zamerané na prax

Prestížne akreditácie

Prestížne akreditácie

 • Získali sme uznávanú britskú akreditačnú autoritu Accreditation Service for International Schools, Colleges & Universities (ASIC).
 • Sme akreditovaní poprednými akreditačnými orgánmi International Association for Distance Learning (IADL).
 • Sme členom Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP), ktoré predstavuje najprestížnejšiu asociáciu zameranú na zvyšovanie kvality škôl a vzdelávacích programov.
 • Plníme prísne akreditačné kritériá týchto organizácií.
 • Zoznam všetkých akreditácií nájdete tu.

 

Prestížne akreditácie

Flexibilný a individuálny prístup

Flexibilný a individuálny prístup

 • Vďaka flexibilnej forme štúdia vychádzame v ústrety časovým možnostiam každého študenta.
 • Ku každému študentovi pristupujeme individuálne.
 • Zakladáme si na kvalite a reálnych prínosoch štúdia.

Flexibilný a individuálny prístup

Najmodernejšia forma výučby

Najmodernejšia forma výučby

 • Lektori aplikujú teóriu priamo do praxe.
 • Neučíme prázdne definície, ale problematiku demonštrujeme na reálnych príkladoch a case studies.
 • Využívame najmodernejšie prostriedky na osvojenie si danej problematiky.
 • Našim cieľom je, aby štúdium predstavovalo pridanú hodnotu a študent získal zo štúdia maximum.

Najmodernejšia forma výučby

Špičkový tím lektorov

Špičkový tím lektorov

 • Výučbu zaisťujú tí najlepší zo svojich odborov, ktorí sa s vami podelia o svoje mnohoročné praktické skúsenosti.
 • Na výber lektorov kladieme veľký dôraz, pretože kvalita školy sa odvíja od kvality lektorského tímu.
 • V súčasnosti spolupracujeme s viac ako 150 lektormi z rôznych profesných oblastí.
 • Každý študent môže nad rámec svojho štúdia navštevovať aj lektorské stretnutia z iných programov.

Špičkový tím lektorov

E-learning a online knižnica

E-learning a online knižnica

 • Našim študentom ponúkame moderné e-learningové študijné prostredie ako ďalšiu podporu na štúdium.
 • Každý študent získa na štúdium prístup do online knižnice, kde nájde viac ako milión knižných titulov.
 • Všetky študijné materiály a informácie na štúdium sú študentom k dispozícii odkiaľkoľvek.
 • Ponúkame študentom služby vlastnej knižnice.
 • Benefitom je získanie citačného manažéra na štúdium.

E-learning a online knižnica

Bonusy ku štúdiu

Bonusy ku štúdiu

 • Študenti môžu zadarmo navštevovať tematické prednášky vedené zaujímavými osobnosťami a sú pozývaní na partnerské akcie.
 • Počas svojej existencie nás navštívili osobnosti z rôznych oblastí sveta podnikania, medicíny, médií i umenia. Patria medzi ne napríklad: Ján Přeučil, Ján Cimický, Ján Pirk, Zbyněk Frolík, Roman Vaněk, Dalibor Dědek, Pavel Telička, Evžen Korec, Lukáš Kovanda a mnoho ďalších.
 • Okrem toho môžu naši študenti pravidelne využívať špeciálne zľavy u našich partnerov.
 • Ponúkame možnosť získania cenných kontaktov vo svojej brandži formou networkingových stretnutí.

Bonusy ku štúdiu

Uplatnenie absolventov

Uplatnenie absolventov

 • Úspešným zakončením štúdia MBA absolventi zvyšujú svoju cenu na trhu práce a otvárajú sa im nové možnosti na ďalší rozvoj.
 • Naši absolventi sú ďalej pozvaní na rad prednášok a vzdelávacích akcií.
 • Spolupracujeme s personálnymi agentúrami a headhuntermi, vďaka ktorým majú absolventi možnosť získať lukratívnejšiu pracovnú pozíciu.
 • Zistite viac v referenciách absolventov.

Uplatnenie absolventov