Cenník štúdia

V rámci riadneho štúdia nie sú účtované už žiadne ďalšie poplatky, naopak štúdium zahŕňa online odbornú literatúru zadarmo, možnosť zúčastniť sa tematických a odborných prednášok a ďalšie výhody. Študenti môžu tiež bezplatne navštevovať lektorské stretnutie z iných programov, kde majú možnosť získať aktuálne a cenné informácie aj z iných odborov.

Využite ponuku na zvýhodnené školné pri programoch MBA, MBA online a BBA, DBA a LLM platnú do 21. 4. 2024.Podanie prihlášky je ZADARMO a nezaberie Vám viac ako 2 minúty.

Študijný programCena za štúdium po zľaveŠtandardná cena štúdia
MBA
3.470 EUR
4.199 EUR s DPH
5.715 EUR
6.915 EUR
MBA online
3.220 EUR
3.896 EUR s DPH
5.310 EUR
6.425 EUR
MBA v anglickom jazyku
4.410 EUR
5.336 EUR s DPH
7.140 EUR
8.639 EUR
MBA online v anglickom jazyku
3.630 EUR
4.392 EUR s DPH
6.330 EUR
7.659 EUR
BBA
1.920 EUR
2.323 EUR s DPH
2.410 EUR
2.916 EUR
BBA online
1.840 EUR
2.226 EUR s DPH
2.330 EUR
2.819 EUR
BBA online v anglickom jazyku
2.000 EUR
2.420 EUR s DPH
2.490 EUR
3.013 EUR
LLM
3.630 EUR
4.392 EUR s DPH
5.715 EUR
6.915 EUR
DBA
5.100 EUR
6.171 EUR s DPH
7.350 EUR
8.894 EUR
DBA online
4.690 EUR
5.675 EUR s DPH
6.735 EUR
8.149 EUR
DBA online v anglickom jazyku
5.510 EUR
6.667 EUR s DPH
7.960 EUR
9.632 EUR

Poplatok za štúdium zahŕňa

 • účasť na lektorských stretnutiach vrátane občerstvenia
 • konzultácie s lektormi nad rámec štúdia
 • vstupný metodologický seminár o písaní postupových prác
 • prístup do študentskej sekcie, kde nájdete študijné materiály a informácie k štúdiu
 • služby knižnice a online knižnice s rozsiahlou ponukou odborných titulov
 • hodnotenie postupových prác vrátane konzultácií
 • vedenie záverečnej práce vrátane oponentského posudku
 • starostlivosť nášho študijného oddelenia
 • účasť na slávnostnej promócii aj pre rodinných príslušníkov
 • diplom v anglickom jazyku, certifikát v českom jazyku, dodatok k diplomu v slovenskom i anglickom jazyku

K štúdiu navyše získate tieto výhody

 • bezplatné vzdelávacie aktivity nad rámec štúdia: blokové moduly, odborné semináre, success stories
 • možnosť navštevovať lektorské stretnutie z iných programov
 • možnosť zadarmo navštevovať špeciálne moduly, kde prednášajú špičkoví odborníci a známe osobnosti
 • pomoc pri získaní lukratívnejšej manažérskej pozície po ukončení štúdia
 • vlastný Alumni klub: aj po ukončení štúdia pozývame našich absolventov na vzdelávacie aktivity a networkingové stretnutia
 • zľavu na nákup literatúry od spoločnosti Grada

Platobné podmienky

 • Platbu za štúdium je možné uhradiť v jednej i viacerých splátkach na základe individuálnej dohody.
 • Prvá splátka sa hradí pred začatím štúdia, ďalšie splátky sa hradia v priebehu štúdia podľa dohody o splátkovom kalendári.

Daňové aspekty štúdia

 • Štúdium MBA je daňovo uznateľná položka, ktorú zamestnávateľ môže uplatniť v základe dane z príjmu ako výdavky na odborný rozvoj zamestnancov.
 • Súčasne sa pre zamestnancov jedná o príjem, ktorý je podľa zákona o daniach z príjmov oslobodený v prípade, že štúdium súvisí s podnikaním zamestnávateľa.