Cenník štúdia

V rámci riadneho štúdia nie sú účtované už žiadne ďalšie poplatky, naopak štúdium zahŕňa online odbornú literatúru zadarmo, možnosť zúčastniť sa tematických a odborných prednášok, účasť na slávnostnej promócii, členstvo v Alumni clubu a ďalšie výhody. Študenti môžu tiež bezplatne navštevovať lektorské stretnutie z iných programov, kde majú možnosť získať aktuálne a cenné informácie aj z iných odborov.

Moderné online štúdium MBA v češtine s akceptáciou slovenčiny, dĺžka štúdia 1 rok, zamerané na prax.

Kedy a odkiaľ budete študovať je len na vás. Do 24. 1. 2021 s mimoriadnou zľavou 1.925 EUR.

Študijný programCena za štúdium po zľave*Štandardná cena štúdia
MBA
3.400 EUR
4.114 EUR s DPH
5.480 EUR
6.631 EUR
Online MBA
2.985 EUR
3.612 EUR s DPH
4.910 EUR
5.941 EUR
Online MBA v anglickom jazyku
3.360 EUR
4.066 EUR s DPH
5.850 EUR
7.079 EUR
LLM
3.360 EUR
4.066 EUR s DPH
5.285 EUR
6.395 EUR
BBA
1.775 EUR
2.148 EUR s DPH
2.230 EUR
2.698 EUR
DBA
4.720 EUR
5.711 EUR s DPH
6.795 EUR
8.222 EUR
DBA v anglickom jazyku
5.665 EUR
6.855 EUR s DPH
7.740 EUR
9.365 EUR

Poplatok za štúdium zahŕňa

 • účasť na lektorských stretnutiach vrátane občerstvenia
 • konzultácie s lektormi nad rámec štúdia
 • vstupný metodologický seminár o písaní postupových prác
 • prístup do študentskej sekcie, kde nájdete študijné materiály a informácie k štúdiu
 • služby knižnice a online knižnice s rozsiahlou ponukou odborných titulov
 • hodnotenie postupových prác vrátane konzultácií
 • vedenie záverečnej práce vrátane oponentského posudku
 • starostlivosť nášho študijného oddelenia
 • účasť na slávnostnej promócii aj pre rodinných príslušníkov
 • diplom v anglickom jazyku, certifikát v českom jazyku, dodatok k diplomu v slovenskom i anglickom jazyku

K štúdiu navyše získate tieto výhody

 • bezplatné vzdelávacie aktivity nad rámec štúdia: blokové moduly, odborné semináre, success stories
 • možnosť navštevovať lektorské stretnutie z iných programov
 • možnosť zadarmo navštevovať špeciálne moduly, kde prednášajú špičkoví odborníci a známe osobnosti
 • pomoc pri získaní lukratívnejšej manažérskej pozície po ukončení štúdia
 • vlastný Alumni klub: aj po ukončení štúdia pozývame našich absolventov na vzdelávacie aktivity a networkingové stretnutia
 • zľavu na nákup literatúry od spoločnosti Grada

Platobné podmienky

 • Platbu za štúdium je možné uhradiť v jednej i viacerých splátkach na základe individuálnej dohody.
 • Prvá splátka sa hradí pred začatím štúdia, ďalšie splátky sa hradia v priebehu štúdia podľa dohody o splátkovom kalendári.

Daňové aspekty štúdia

 • Štúdium MBA je daňovo uznateľná položka, ktorú zamestnávateľ môže uplatniť v základe dane z príjmu ako výdavky na odborný rozvoj zamestnancov.
 • Súčasne sa pre zamestnancov jedná o príjem, ktorý je podľa zákona o daniach z príjmov oslobodený v prípade, že štúdium súvisí s podnikaním zamestnávateľa.