Cenník štúdia

V rámci riadneho štúdia nie sú účtované už žiadne ďalšie poplatky, naopak štúdium zahŕňa online odbornú literatúru zadarmo, možnosť zúčastniť sa tematických a odborných prednášok a ďalšie výhody. Študenti môžu tiež bezplatne navštevovať lektorské stretnutie z iných programov, kde majú možnosť získať aktuálne a cenné informácie aj z iných odborov.

Využite ponuku na zvýhodnené školné pri programoch MBA, MBA online a BBA, DBA a LLM platnú do 2. 10. 2022.Podanie prihlášky je ZADARMO a nezaberie Vám viac ako 2 minúty.

Študijný programCena za štúdium po zľaveŠtandardná cena štúdia
MBA
3.330 EUR
4.029 EUR s DPH
5.686 EUR
6.880 EUR
MBA online
3.100 EUR
3.751 EUR s DPH
5.098 EUR
6.169 EUR
MBA online v anglickom jazyku
3.490 EUR
4.223 EUR s DPH
6.078 EUR
7.355 EUR
BBA
1.845 EUR
2.232 EUR s DPH
2.314 EUR
2.800 EUR
BBA online
1.765 EUR
2.136 EUR s DPH
2.235 EUR
2.704 EUR
BBA online v anglickom jazyku
1.925 EUR
2.329 EUR s DPH
2.392 EUR
2.894 EUR
LLM
3.490 EUR
4.223 EUR s DPH
5.490 EUR
6.643 EUR
DBA
4.905 EUR
5.935 EUR s DPH
7.059 EUR
8.541 EUR
DBA online
4.510 EUR
5.457 EUR s DPH
6.470 EUR
7.828 EUR
DBA online v anglickom jazyku
5.295 EUR
6.407 EUR s DPH
8.039 EUR
9.727 EUR

Poplatok za štúdium zahŕňa

 • účasť na lektorských stretnutiach vrátane občerstvenia
 • konzultácie s lektormi nad rámec štúdia
 • vstupný metodologický seminár o písaní postupových prác
 • prístup do študentskej sekcie, kde nájdete študijné materiály a informácie k štúdiu
 • služby knižnice a online knižnice s rozsiahlou ponukou odborných titulov
 • hodnotenie postupových prác vrátane konzultácií
 • vedenie záverečnej práce vrátane oponentského posudku
 • starostlivosť nášho študijného oddelenia
 • účasť na slávnostnej promócii aj pre rodinných príslušníkov
 • diplom v anglickom jazyku, certifikát v českom jazyku, dodatok k diplomu v slovenskom i anglickom jazyku

K štúdiu navyše získate tieto výhody

 • bezplatné vzdelávacie aktivity nad rámec štúdia: blokové moduly, odborné semináre, success stories
 • možnosť navštevovať lektorské stretnutie z iných programov
 • možnosť zadarmo navštevovať špeciálne moduly, kde prednášajú špičkoví odborníci a známe osobnosti
 • pomoc pri získaní lukratívnejšej manažérskej pozície po ukončení štúdia
 • vlastný Alumni klub: aj po ukončení štúdia pozývame našich absolventov na vzdelávacie aktivity a networkingové stretnutia
 • zľavu na nákup literatúry od spoločnosti Grada

Platobné podmienky

 • Platbu za štúdium je možné uhradiť v jednej i viacerých splátkach na základe individuálnej dohody.
 • Prvá splátka sa hradí pred začatím štúdia, ďalšie splátky sa hradia v priebehu štúdia podľa dohody o splátkovom kalendári.

Daňové aspekty štúdia

 • Štúdium MBA je daňovo uznateľná položka, ktorú zamestnávateľ môže uplatniť v základe dane z príjmu ako výdavky na odborný rozvoj zamestnancov.
 • Súčasne sa pre zamestnancov jedná o príjem, ktorý je podľa zákona o daniach z príjmov oslobodený v prípade, že štúdium súvisí s podnikaním zamestnávateľa.