Cenník štúdia

Cenník štúdia

V rámci riadneho štúdia nie sú účtované už žiadne ďalšie poplatky, naopak štúdium zahŕňa možnosť zúčastniť sa lektorských stretnutí aj z iných programov. Cena za štúdium je daňovo uznateľným nákladom.

Otvárame nový cyklus štúdia- marec 2019

Prihláste sa najneskôr do 26.3.2019 a získajte zľavu na štúdium 1984 EUR

Študijný programCena za štúdium po zľave*Štandardná cena štúdia
MBA
3.463 EUR
4.190 EUR s DPH
5.447 EUR
6.591 EUR
Online MBA
3.463 EUR
4.190 EUR s DPH
5.447 EUR
6.591 EUR
MBA International Executive
4.805 EUR
5.814 EUR s DPH
6.789 EUR
7.795 EUR
Executive LLM – Commercial Law
3.463 EUR
4.190 EUR s DPH
5.447 EUR
6.591 EUR
BBA
1.907 EUR
2.307 EUR s DPH
3.891 EUR
4.708 EUR
DBA
5.019 EUR
6.073 EUR s DPH
7.003 EUR
8.474 EUR

Poplatok za štúdium zahŕňa

 • účasť na lektorských stretnutiach vrátane občerstvenia
 • konzultácie s lektormi nad rámec štúdia
 • vstupný metodologický seminár o písaní postupových prác
 • prístup do študentskej sekcie, kde nájdete študijné materiály a informácie k štúdiu
 • služby knižnice a online knižnice s rozsiahlou ponukou odborných titulov
 • hodnotenie postupových prác vrátane konzultácií
 • vedenie záverečnej práce vrátane oponentského posudku
 • starostlivosť nášho študijného oddelenia
 • účasť na slávnostnej promócii aj pre rodinných príslušníkov
 • diplom v anglickom jazyku, certifikát v českom jazyku, dodatok k diplomu v slovenskom i anglickom jazyku

K štúdiu navyše získate tieto výhody

 • bezplatné vzdelávacie aktivity nad rámec štúdia: blokové moduly, odborné semináre, success stories
 • možnosť navštevovať lektorské stretnutie z iných programov
 • možnosť zadarmo navštevovať špeciálne moduly, kde prednášajú špičkoví odborníci a známe osobnosti
 • pomoc pri získaní lukratívnejšie manažérske pozície po ukončení štúdia
 • vlastný Alumni klub: aj po ukončení štúdia pozývame našich absolventov na vzdelávacie aktivity a networkingové stretnutia
 • zľavu na nákup literatúry od spoločnosti Grada

Platobné podmienky

 • Platbu za štúdium je možné uhradiť v jednej i viacerých splátkach na základe individuálnej dohody.
 • Prvá splátka sa hradí pred začatím štúdia, ďalšie splátky sa hradia v priebehu štúdia podľa dohody o splátkovom kalendári.

Daňové aspekty štúdia

 • Štúdium MBA je daňovo uznateľná položka, ktorú zamestnávateľ môže uplatniť v základe dane z príjmu ako výdavky na odborný rozvoj zamestnancov.
 • Súčasne sa pre zamestnancov jedná o príjem, ktorý je podľa zákona o daniach z príjmov oslobodený v prípade, že štúdium súvisí s podnikaním zamestnávateľa.