Podmienky prijatia

Pre prijatie do niektorého z manažérskych vzdelávacích programov je potrebné spĺňať podmienky prijatia. Prihláste sa a využite všetky výhody kvalitného štúdia na Business Institute.

Štúdium MBA


Uchádzač o štúdium profesijného programu MBA (Master of Business Administration) musí spĺňať nasledujúce podmienky:

  • podanie riadne vyplnenej prihlášky k štúdiu,
  • ukončené vysokoškolské vzdelanie, minimálne ukončený bakalárský študijný program alebo program BBA. Z týchto podmienok môže byť udelená výnimka, požadované vzdelanie môže byť nahradené dostatočnou praxou, ktorú je nutné riadne doložiť. O tejto skutočnosti rozhoduje vedenie Business Institutu.

Štúdium BBA


Uchádzač o štúdium profesijného programu BBA (Bachelor of Business Administration) musí spĺňať nasledujúce podmienky:

  • podanie riadne vyplnenej prihlášky k štúdiu,
  • ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou.

Štúdium LLM


Uchádzač o štúdium profesijného programu LLM (Master of Laws) musí spĺňať nasledujúce podmienky:

  • podanie riadne vyplnenej prihlášky k štúdiu,
  • ukončené vysokoškolské vzdelanie, minimálne ukončený bakalársky študijný program alebo program BBA. Z týchto podmienok môže byť udelená výnimka, požadované vzdelanie môže byť nahradené dostatočnou praxou, ktorú je nutné riadne doložiť. O tejto skutočnosti rozhoduje vedenie Business Inštitutu. Štúdium LLM je určené primárne uchádzačom s právnym vzdelaním

Štúdium DBA


Uchádzač o štúdium profesijného programu DBA (Doctor of Business Administration) musí spĺňať nasledujúce podmienky:

  • podanie riadne vyplnenej prihlášky k štúdiu,
  • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (Ing. alebo Mgr.) s minimálne päťročnou praxou na manažérskej pozícii.

V prípade záujmu o štúdium niektorého z programov MBA, BBA, LLM alebo DBA vyplňte našu online prihlášku. O všetko ostatné sa už postarajú naši študijní koordinátori, ktorí Vás budú kontaktovať.