Ostatné lektorské stretnutia

Ako ďalší bonus ponúka Business Institut svojim študentom možnosť zadarmo navštevovať lektorské stretnutia aj z iných programov. Študenti tak majú možnosť získať aktuálne a cenné informácie aj z iných odborov. Nemusia míňať za semináre a školenia, ak majú záujem sa zdokonaľovať aj v ďalších oblastiach.