Slávnostné zahájenie štúdia – cyklus Marec 2019

Dňa 26.3.2019 sme na Business Institute zahájili ďalší cyklus štúdia manažérskych programov.

Business Institut zahájil už v poradí 26. cyklus štúdia manažérskych progamov. Tentokrát sme sa spolu s nadšenými študentmi stretli v pražskom hoteli Amarilis, kde okrem iného na nich čakalo vedenie, zástupkyne študijného oddelenia, množstvo noviniek a v neposlednom rade aj vynikajúce občerstvenie.

Štúdium zahájila dlhoročná lektorka Jana Adámková svojím príhovorom, privitaním a krátkymi informáciami o Business Institute, zhodnotením pár predošlých rokov a taktiež ozrejmila nasledujúci priebeh štúdia. Tohtoročnou novinkou bola kompletne nová študentská sekcia, ktorá je moderná a na vysokej úrovni. Študenti napríklad môžu odovzdávať svoje práce prostredníctvom nej, čím nielen šetria životné prostredie, ale aj svoj čas a finančné prostriedky. Na záver študenom poďakovala za dôveru pri výbere vzdelávacej inštutúcie a vyjadrila podporu pri ich ďalšom profesionálnom rozvoji.

Po krátkej občerstvovacej pauze si študenti vypočuli z úst skvelej lektorky, Soni Španielovej, seminár o písaní postupových prác, ktoré sú významnou súčasťou štúdia.

Po skončení seminára mali možnosť študenti klásť otázky aj zástupkyniam študijného oddelenia a tak si ujasniť posledné detaily ich manažérskeho štúdia.

Na názore našich študentov nám záleží a preto sme si pripravili krátky dotazník, samozrejme anonymný, a odpovede berieme veľmi vážne a z každej kritiky sa snažíme poučiť a z chvály sa samozrejme tešíme.

Všetkým študentom ďakujeme za dôveru a držíme palce v štúdiu.