Začiatok výučby – jarný cyklus 2023

Prvé lektorské stretnutia majú naši študenti pomaly za sebou a my sa tešíme, že sa nám podarilo otvoriť prvý tohtoročný cyklus kombinovanej formy výučby v takom krásnom počte.

Všetkým študentom prajeme veľa úspechov a vzájomné obohacovanie pri odovzdávaní praktických skúseností nielen zo strany lektora ale aj sami medzi sebou. Našimi študentmi sú často majitelia, vrcholoví manažeri a riaditelia spoločností, ktorí sa neboja prispieť do interaktívnej výučby svojimi skúsenosťami.

Pozrite sa na lektorské stretnutie programu MBA Riadenie informačných technológií z 1. modulu Úvod do riadenia IS /IT s pánom Petrom Mačatom. Ďalší cyklus kombinovanej výučby plánujeme otvoriť na jeseň.