Začatie výučby – jarný cyklus 2024

Prvé lektorské stretnutia boli odštartované a my sa tešíme, že sa nám podarilo otvoriť prvý tohtoročný cyklus kombinovanej formy výučby v takom krásnom zložení.

Prvé lektorské stretnutie programu MBA Strategický management z 1. modulu Management a riadenie ogranizácie s pani lektorkou Soňou Španielovou začalo jarný cyklus kombinovanej formy štúdia MBA. Ďalšie lektorské stretnutie z programu MBA Riadenie informačných technológií prebiehalo za vedenie pána lektora Jána Mikuleckého a postupne sa pridávali počas marca a apríla ďalšie. Veríme, že si naši študenti odnesú cenné rady do súčasného zamestnania, načerpajú inšpiráciu v spolupráci s lektormi aj spolužiakmi a prepoja svoje teoretické znalosti s praktickými skúsenosťami. Držíme všetkým palce, aby bolo štúdium úspešné a prínosné pre kariérny rast.

Druhý cyklus kombinovanej výučby plánujeme otvoriť na jeseň 2024.