Za Business Institut stoja prevažne ženy

Tím Business Institut tvorí až na výnimku riaditeľa samej ženy. Dnešný deň patrí nielen im.

V roku 2021 prevažovali medzi našimi študentmi ženy. Medzi študentmi zo Slovenska bolo dokonca neuveriteľných 77% žien. Veľa inšpiratívnych žien je aj v našom lektorskom tíme. Všetkým tým, ktoré sa podieľajú na fungovaní Business Inštitútu, študentkám, absolventkám ďakujeme.