Otvárame nový cyklus manažérskych programov – marec 2019

Prihláste sa do nového cyklu štúdia manažérskych programov, ktoré začínajú od marca 2019. Prihláste sa už dnes a zaistite si svoje miesto na výučbe.

Prijímame prihlášky do nového cyklu štúdia programov MBA na marec 2019.

Vyberte si z ponuky MBA programov a jednoducho vyplňte a odošlite online prihlášku k štúdiu.

Čo je štúdium MBA

Program Master of Business Administration (MBA) predstavuje modernú formu vzdelávania pre manažérov, špecialistov, riaditeľov, podnikateľov a vedúcich pracovníkov verejnej správy.

Čo vám štúdium MBA prinesie

 • prehĺbenie manažérskych vedomostí a zručností
 • spätnú väzbu od špičkových odborníkov z praxe
 • osobnostný rozvoj a kariérny rast
 • nové kontakty a ich využitie vo vašom businesse
 • zvýšenie vášho osobného alebo podnikateľského príjmu

Prečo si zvoliť Business Institut

 • prestížna škola s kvalitnou úrovňou výučby
 • špičkový lektorský tím 
 • aktuálne know how
 • široká ponuka vzdelávacích MBA programov
 • referencie stoviek spokojných firiem a absolventov
 • individuálny prístup k študentom a zameranie na prax

Kto sme

 • Business Institut sa radí medzi najprestížnejšie MBA školy v Českej republike.
 • K našim študentom a ku vzdelávaniu pristupujeme inak ako ostatné školy.
 • Prepájame študentov, lektorov a podnikateľov pomocou networkingových aktivít.
 • 85% našich absolventov potvrdzuje návratnosť investície do štúdia MBA.
 • Nad rámec štúdia ponúkame študentom mnoho ďalších vzdelávacích aktivít ZADARMO.
 • Výučbu zabezpečujú odborníci s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v danom odbore.

Podmienky pre prijatie k štúdiu

 • vysokoškolské vzdelanie minimálne v bakalárskom stupni
 • stredoškolské vzdelanie s maturitou + dostatočná manažérska prax

Priebeh štúdia

 • flexibilná kombinovaná forma štúdia v slovenskom jazyku
 • dĺžka štúdia 14 až 18 mesiacov: 11 študijných modulov je rozdelených do 3 semestrov lektorské stretnutie (interaktívne prezenčná workshopy): v každom module v rozsahu 3×60 min. (1x za mesiac) + individuálne konzultácie
 • moderná forma e-learningu
 • výstupom za každý modul je písomná postupová práca
 • štúdium je zakončené vypracovaním a obhajobou záverečnej práce

Kedy možno začať študovať

 • Nový cyklus profesijných vzdelávacích programov MBA začína vždy 15. marca a 1. októbra kalendárneho roka.
 • Potrebujete začať inokedy? Na základe žiadosti o individuálne štúdium môže byť záujemca prijatý aj mimo uvedené termíny.

Ako sa prihlásiť

 • Najpohodlnejším variantom je podanie online prihlášky na štúdium, ku ktorej priložíte kópiu dokladu o poslednom dosiahnutom vzdelaní.
 • Alebo kontaktujte naše študijné oddelenie, ktoré vám zodpovedia vaše otázky a vyrieši s vami podania prihlášky tlačenou formou alebo osobne.
 • Za podanie prihlášky sa neplatí administratívny poplatok!

Bonusy k štúdiu

Success stories s osobnosťami českého biznisu

Študenti Business Institutubmôžu v rámci štúdia navštevovať bonusové semináre z cyklu „Success stories“. V príjemnej a neformálnej atmosfére nahliadnu pod pokrievku úspešným osobnostiam slovenského biznisu. O svojej skúsenosti a hodnotné know how sa s našimi študentmi už podelili napríklad Tomáš ČuprIng. Dalibor Dědek, prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., Ing. Zbyněk Frolík, Tomáš Raška, MBA, LL.M., Ing. Gabriel Berdár a ďalšie.

Blokové moduly a coffee breaky

Ako ďalší bonus ponúka Business Institut svojim študentom vzdelávacie akcie, ktorých sa môžu nad rámec štúdia zúčastniť úplne zadarmo. Ide o blokové moduly a coffee breaky, v ktorých prednášajú na aktuálne a zaujímavé témy špičkoví odborníci a manažéri. Pozvanie do Business Institutu v minulosti prijali napríklad Petr Sedláček, Jan Přeučil, Ing. Vladimír Dlouhý, Csc., MUDr. Jan Cimický, JUDr. Pavel Telička či Lukáš Pítra.

Slavnostné promócie

Štúdium profesijne vzdelávacích programov BBA, MBA, LLM a DBA je na Business Institute zakončené slavnostnou promóciou v reprezentatívnych priestoroch Národného domu na Vinohradoch, alebo v kostole sv. Šimona a Judy v Dušní ulici v Prahe.