Spolupráca Business Institutu a Českej andragogickej spoločnosti

Business Institut EDU a.s. nadviazal spoluprácu s Českou andragogickou spoločnostou.

Vzdelávanie a rozvoj dospelých je spoločným mottom Business Institutu a Českej andragogickej spoločnosti, ktorí 24. júna uzavreli dohodu o spolupráci.

Česká andragogická spoločnosť je občianske združenie založené odborníkmi na vzdelávanie dospelých.

Našim spoločným záujmom je:

  • poskytovať vzdelávanie z odboru vzdelávania dospelých,
  • podieľať sa na výskume a vývoji,
  • inovovať učebné a androdidaktické metódy a formy,
  • spolupracovať s profesijnými a záujmovými organizáciami,
  • poskytovať poradenstvo v oblasti vzdelávania dospelých,
  • ďalšie vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov.