Slávnostné promócie absolventov

Business Institut už tradične pripravil pre absolventov a ich rodinných príslušníkov slávnostné promócie, ktoré sa tentoraz uskutočnili 6. 4. 2019 v Kostole sv. Šimona a Judy v Prahe.

Samotnej promócii predchádzal slávnostný prípitok absolventov s vedením Business Institutu.

Po prípitku si už naši absolventi vychutnali slávnostný akt, pri ktorom im bol oficiálne udelený titul MBA, BBA, DBA a LLM.

Radosť a hrdosť nielen absolventov, ale aj ich blízkych bola obrovská, čo dokazujú aj fotografie a deň plný úsmevu a šťastia.

Našim absolventom prajeme veľa profesionálnych a osobných úspechov a dúfame, že štúdium na Business Institute im otvorilo nové dvere na ceste v ich živote.