Slávnostné promócie absolventov štúdia

Slávnostné promócie absolventov štúdia

V nedeľu 17.6.2018 sa v kostole sv. Šimona a Judy v Dušnej ul. V Prahe konala slávnostná promócia. Všetkým absolventom študijných programov MBA a BBA gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšej kariére i osobnom živote.

Štúdium profesijne vzdelávacích programov BBA, MBA, LLM a DBA je na Business Institute zakončené slávnostnou promóciou v reprezentatívnych priestoroch Národného domu na Vinohradoch, alebo v kostole sv. Šimona a Judy v Dušnej ulici v Prahe. Akcia sa koná za účasti predstaviteľov Business Institutu, zástupcov lektorského tímu a hostí z radov rodinných príslušníkov, partnerov a priateľov prítomných absolventov. Samotnému slávnostnému aktu predchádza absolventský prípitok v predsálí, ktorý je príjemným stretnutím všetkých absolventov s lektormi a vedením Institutu.

Všetkým našim absolventom ďakujeme za štúdium na našej škole a prajeme im, nech u nich aj po úspešnom ukončení štúdia pretrváva radosť z poznávania a túžba objavovať stále niečo nové.