Seminár s PhDr. Vojtěchem Bednářem

Ďalší bezplatný seminár na ktorom nechýbali študenti, absolventi a lektori Business Institutu.

Čo zamestnanci očakávajú od svojho lídra?

Nielen o tom diskutoval so zúčastnenými dňa 1.11.2018 firemný sociológ a publicista Vojtěch Bednář.

Profil prednášajúceho

PhDr. Vojtěch Bednář sa špecializuje sa na otázky vedenia, motivovania, riadenia ľudí vo firmách, vytvárania a udržiavania firemnej kultúry. Vzdeláva manažérov na všetkých úrovniach tak, aby firmu vnímali ako súčasť svojho života, aby ich práca bola efektívna, zmysluplná a napĺňala potreby firmy aj ich samotných.

Témy, ktorými sa Vojtěch Bednář zaoberal počas bezplatného semináru:

  • motivácie zamestnancov,
  • zvýšenie lojality,
  • obmedzovanie fluktuácia a stabilizácia zamestnancov,
  • presadzovanie a komunikácia zmien a nepríjemných stavov vo firmách,
  • zmeny managementu, procesy pri predajoch,
  • akvizíciách a fúziách firiem,
  • práca s výraznými jedincami, novými manažérmi a s odborníkmi,
  • riešenie problémov s kľúčovými zamestnancami.

Ďakujeme za účasť a budeme sa na Vás tešiť na ďalšom z našich bezplatných seminárov.