Online seminár: „Ako do duba“ s lektorkou komunikácie Hankou Ondruškovú 4. 5. 2021

Utorkové neskoré popoludnie sme sa venovali spolu s Hankou Ondrušková téme komunikácie medzi jednotlivými typmi osobností. Ako spolu vôbec môže hovoriť cholerik s flegmatikom? Môže. A my už vieme ako.

Energická a usmievavá lektorka komunikácie Hanka Ondrušková hosťovala 4. mája od 18:00 na Business Institute online prednáškou „Ako do duba“, ktorá bola zameraná na typológiu osobnosti.

Dozvedieť ste sa mohli, čo jednotlivé osobnostné typy považujú v komunikácii za dôležité, ako potrebujú dostávať zadané úlohy, ako nakladajú s faktami, a koľko ich vlastne potrebujú na rozhodovanie.

Veľmi vtipne prezentované životné i pracovné situácie môžu byť poslucháčom prínosom v každodennom živote.

Ak ste mali možnosť zúčastniť sa, dúfame, že sa vám prednáška páčila.

 

Budeme sa tešiť na nabudúce.