Obhajoby záverečných MBA prác na Business Institute

V dňoch 19.3.2019 a 20.3.2019 sa na Business Institute konali obhajoby záverečných MBA prác.

Všetkým absolventom srdečne gratulujeme a tešíme sa na slavnostné promócie, ktoré sa budú konať 6.4.2019  v kostole sv. Šimona a Judy v Prahe.