NOVÝ PROGRAM MBA: Projektové riadenie a plánovanie (online)

MBA Projektové riadenie a plánovanie je jedným z najžiadanejších odborov v kombinovanej forme, preto sme ho teraz pripravili aj v online pobode, aby bol dostupný aj pre uchádzačov zo Slovenska, ktorí nemajú možnosť dochádzať za štúdiom.