Networking spolu s Google Academy

Aj my sami sa zúčastňujeme početných networkingov, pretože dobrých kontaktov a vzájomnej inšpirácie vo svete podnikania nie je nikdy dosť. Aj my radi čerpáme nové poznatky, vzdelávame sa a rastieme.

Nemohlo tomu byť inak ani u Grow with Google tento rok na jeseň. Medzi pozvanými boli aj naši študenti alebo absolventi, a tak mali možnosť podeliť sa o svoje skúsenosti, nástrahách v biznise alebo čo považujú za najväčší úspech.