MBA štúdium v Bratislave zahajuje už v októbri.

MBA je možné študovať aj kombinovanou formou. V Bratislave každoročne otvárame program MBA Management, organizácia a riadenie.