Pozývame Vás na 6. ročník HR SUMMIT, ktorý sa bude konať 16. 5. 2023 v Prahe

6. ročník HR SUMMITU bude zásadný a prevedie nás nevyhnutnou dôležitosťou moderných HR trendov.

Tohtoročný HR Summit bude o posúvaní hraníc a vnímaní úlohy HR a hlavne o tom, akú pridanú hodnotu aktuálne prináša. I tentokrát bude summit čerpať zo spektakulárnych tém, ktoré priťahujú pozornosť všetkých profesionálov, ktorí vedia, že sa bude jednať o niečo veľké. Ak ste navyše našim študentom, na vstupenky pre vás máme 20% partnerskú zľavu. Dôraz na ľudský prístup je aj naďalej rovnaký, ako nám ukázalo obdobie krízy a tiež nám posunulo do popredia témy ako napr. spolupatričnosť zamestnancov so spoločnosťou v ktorej pracuje, efektívne spolužitie zamestnancov a informačných technológií v tímoch.

V rámci 6. ročníka HR Summit sa budeme okrem iného venovať týmto témam:

 • Strategické riadenie ľudí a organizačný rozvoj
 • Budovanie firemnej značky zamestnávateľa
 • Trendom v oblasti náboru a diagnostickým metódam
 • Trendom v oblasti riadenia pracovného výkonu, odmeňovania a personifikovaným zamestnaneckým výhodám
 • Rozvoju a vzdelávanie zamestnancov
 • Programom pre študentov a absolventov škôl
 • Flexibilite a diverzite
 • Riadenie a motiváciu zamestnancov
 • Digitalizáciu, automatizáciu a umelú inteligenciu
 • Aktuálnym pracovno – právnym témam
 • Hybridnému spôsobu práce

Viac o mieste konania, programe, hovorcoch a možnosti zakúpenia vstupeniek nájdete na stránkach HR SUMMITU.

Naši študenti nájdu informácie o uplatnení zľavy vo výške 20% v študentskej sekcii.

Tešíme sa na všetkých záujemcov!