Gratulujeme novým úspešným absolventom

Srdečne gratulujeme všetkým novým úspešným absolventom programov MBA, BBA a DBA. Obhajoby záverečných prác prebiehali online formou alebo osobne pred trojčlennou komisiou.

Všetkým absolventom prajeme veľa úspechov a ďalšie zdolané kariérne aj osobné výzvy. Nech je získanie vysnívaného titulu ďalším krokom v profesijnom raste.