Galavečer Czech Industry Challenge 2021

Aj tento rok bol Business Institut hrdým partnerom projektu Czech Industry Challenge. Galavečer prebehol 22. septembra v Grand Hotel Bohemia v Prahe, kde sme osobne výhercom odovzdali výherné poukazy na 1 semester štúdia MBA.

Tretí ročník celorepublikovej iniciatívy Czech Industry Challenge (CICH), ktorá má napomôcť proaktívnym firmám budovať značku zamestnávateľa a podporiť zamestnávanie v rozmanitých odvetviach českého priemyslu, už pozná svojich víťazov. Vyhodnotenie za rok 2021 prebehlo v niekoľkých súťažných kategóriách a zo slávnostného galavečera si odniesla ocenenie od odbornej poroty takmer dvadsiatka firiem vrátane Vysokej školy chemicko-technologickej v Prahe za najlepšiu univerzitnú snímku s názvom Dúhový vitamín. Business Institut EDU bol opäť hrdým partnerom tohto národného projektu a odovzdal výherné poukazy na MBA štúdium 2 vyžrebovaným firmám – Českej mincovni a ČEPS.