Konferencia Firemné informačné systémy 2018

Business Institut sa stáva partnerom konferencie Firemné informačné systémy 2018. Konferencia sa podrobne venuje profesionálnym IS pre firmy i ďalšie organizácie. Medzi tohtoročné hlavné témy patria: trendy v oblasti podnikových IS, cloud computing, mobilný prístup k informáciám, práca s elektronickými dokumentmi.

Konferencia Firemné informačné systémy sa podrobne venuje profesionálnym informačným systémom pre firmy i ďalšie organizácie a významným trendom v tejto oblasti. Účastníkom ponúka odpovede na rad aktuálnych a často riešených otázok: Čo mi môže priniesť moderný informačný systém, aké konkrétne prínosy majú pre biznis?

Ako informačný systém využiť čo najefektívnejšie, aby pre organizáciu priniesol čo najväčší prospech? Čo v tejto oblasti môžeme očakávať v najbližšej budúcnosti a ako sa na to čo najlepšie pripraviť?

Hlavné témy:

  • Aktuálne trendy v oblasti podnikových informačných systémov
  • Významné nové funkcie informačných systémov
  • Informačné systémy v cloude
  • Mobilný prístup k informáciám z informačných systémov
  • Efektívna práca s elektronickými dokumentmi

Program

9:00
Príchod účastníkov a registrácia

9:30
Úvodné slovo, Aktuálne trendy v informačných systémoch
Jarmila Frejtichová, redaktorka vydavateľstva Management Press

9:45
Použiteľnosť na prvom mieste – UX a inovácie v ERP
Jakub Peitz, IFS Czech

10:15
Ako vylepšovať IS: API nie je iba pre vývojárov
Petr Ferschmann, Dativery

10:45
Neformálny networking – prestávka na občerstvenie

11:00
Integrácia hlavných i vedľajších procesov v ERP systéme v praxi
Jiří Panec, Vision Praha

11:30
Aktuálne trendy: Naozaj LowCode development?
Petr Šulc, X-Document

12:00
Neformálny networking – prestávka na obed

13:00
Zmeny v ochrane osobných údajov v súvislosti s nariadením GDPR
Martin Kornel, Frank Bold Advokáti

13:30

Organizácia a zdieľanie dát sedliackym rozumom

Karel Drašnar, BrandCloud

14:00
Panelová diskusia: Moderné informačné systémy – zasvätené tipy, rady, skúsenosti a predpovede

14:30
Tombola o hodnotné ceny

14:40
Neformálny networking účastníkov s občerstvením

Organizátori konferencie venujú príprave programu konferencie maximálnu pozornosť. Napriek tomu sa môže stať, že v uvedenom programe dôjde k drobným zmenám.