Business Institut zaznamenal rekordný záujem o štúdium MBA

Business Institut zahájil už 24. cyklus manažérskych vzdelávacích programov MBA, DBA, BBA a LLM. Záujemcovia o štúdium si mohli vyberať z viac ako dvadsiatky odborových špecializácií, ktoré najlepšie zodpovedajú ich kariérnym požiadávkam. Práve šírka ponuky manažérskych programov, spolu s kvalitou lektorského tímu, robí z Business Institutu zavedenú značku a trvalého lídra v oblasti profesionálneho vzdelávania.

„Zvyšujúcim so záujmom študentov sme potešení. Potvrdzuje sa, že motivácia schopných ľudí neupadá ani v období výraznej ekonomickej konjunktúry a možností na trhu práce, „uvádza JUDr. Luboš Bárta, MBA, tajomník Business Institutu.

Kariérny postup vyžaduje nové znalosti a know-how

Ľudia menia prácu najviac za posledných päť rokov, ale postup za lepším si žiada aktuálne vedomosti a know-how. Štúdium MBA sa navyše stáva súčasťou personálnej stratégie a kariérnych plánov úspešných spoločností, ktoré zamestnancom ponúkajú atraktívne mzdy a podmienky.

„Kto chce zvýšiť svoju cenu a uspieť, musí preukázať náskok a ponúknuť pridanú hodnotu, ktorá ho odlíši od ostatných. Kvalitné štúdium MBA na overenej škole taký benefit predstavuje. Sme radi, že rastúci počet záujemcov si kvalitu, prestíž a výsledky spája s Business Institutom,“ dodává Luboš Bárta.

Významná časť záujemcov využíva štúdium MBA na začatie alebo reštart vlastného podnikania. „Nezanedbateľný počet záujemcov využíva štúdium MBA na riešenie situácií z podnikateľského života. Štúdium im poskytne spätnú väzbu aj konkrétne návody, ktoré obratom využijú. Študenti sa môžu venovať riešeniu vlastných tém a prípadových štúdií s mentoringom a oponentúry skúsených lektorov, ktoré im prinesú nové inšpirácie a nápady, „hovorí k motivácii študentov Ing. Ivo Ducheček, riaditeľ Business Institutu.

Business Institut chystá novú ponuku online programov

Vo svojich ďalších plánoch musí Business Institut počítať s rozvojom inovačného podnikania, start-upov, pokračujúcou digitalizáciou a masívnym využívaním nových technológií. Ústrednou hodnotou sa pre záujemcov o manažérske štúdium stáva čas. Škola sa tak snaží spojiť kvalitnú ponuku s maximálnou časovou úsporou a flexibilitou štúdia, ktorú bude naďalej vylepšovať.

„Chystáme novú štruktúru online MBA programov a veríme, že kanálmi ďalej zvýšime záujem u všetkých, ktorí potrebujú úzkostlivo šetriť čas a študovať odkiaľkoľvek,“ dodáva k téme Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA, zástupkyňa riaditeľa pre študijnú a pedagogickú činnosť Business Institutu.

Business Institut vo svojich vzdelávacích programoch dbá na zaraďovanie nových tém, tak aby študenti získali skutočne to najaktuálnejšie know-how, podporené praxou. Práve dôraz na kvalitu výučby a lektorov robí túto školu výnimočnú a odlišuje ju od desiatok poskytovateľov MBA titulov na trhu.

„Nemalá časť ľudí študuje MBA na odporúčania. Ak nemáte výsledky a kvalitu, nemôžete na špecifickom trhu manažérskeho vzdelávania, ktoré kladie stále väčšie nároky, dlhodobo uspieť, „uzatvára Soňa Španielová.

Titul MBA: prestíž, lepšie uplatnenie a rast príjmov

Čo sa týka vplyvu štúdia MBA na kariéru, viac ako 80% absolventov uvádza, že sa im podarilo získať lepšie pracovné uplatnenie do roka po obdržaní titulu. Z toho viac ako tretina študentov si na profesijnom rebríčku polepšila ihneď po absolvovaní MBA. Prieskum medzi absolventmi ukazuje, že aj z hľadiska návratnosti finančné investície sa MBA oplatí. Cez 85% absolventov uvádza, že sa im financie vložené do štúdia vrátili do dvoch rokov od jeho ukončenia.

Ďalší noví uchádzači nastúpia na štúdium manažérskych programov tento rok v októbri. Business Institut chystá pre študentov i absolventov rad noviniek, ktoré postupne predstaví v priebehu roka 2018.