Design Thinking v praxi s Ing. Štěpánkou Frýbovou Uličnou, Ph.D.

Prvý tohtoročný bezplatný seminár sme odštartovali 28. 1. 2020 témou Design Thinking, ktorej sa chopila Ing. Štěpánka Uličná, Ph.D.

Téma DESIGN THINKING, či ako generovať nápady pre zlepšenie produktov a služieb a rovno ich otestovať, je nepochybne lákavá, o čom svedčí aj početná účasť nielen našich študentov, absolventov, ale aj verejnosti.

2 hodinovým prakticky zameraným seminárom zúčastnených previedla dlhoročná lektora Business Institutu, Ing. Štěpánka Uličná, Ph.D., ktorá sama seba charakterizuje ako nadšenkyňu do metód Six Sigmy, LEAN a Design Thinking.

Obsah semináru:

• Design Thinking – ako a prečo vznikol,

• porozumenie svetu zákazníka – trendy, spôsob života a práce, procesy a metriky,

• definovanie problému, ktorý chceme riešiť,

• generovanie nápadov a hľadanie riešení,

• vytvorenie prototypu – prototyp, model, testovacie video alebo programové menu, minimálne životaschopný produkt alebo služba, ktorý je možné testovať so zákazníkom a získať spätné väzby,

•testovanie v akcii,

• zhrnutie princípov a metód Design Thinkingu a ďalšie kroky.

Čo zúčastneným seminár priniesol?

• Získali informácie o základných princípoch metódy Design Thinking,

• dozvedeli sa, ako správne a efektívne viesť inovačné workshopy a menšie projekty,

• dokážu sa lepšie vcítiť do zákazníka a pochopiť tak jeho potreby.

• vedia ako zlepšiť služby a produkty pre zákazníka,

• dostali návod, ako odstrániť plytvanie vo forme, predovšetkým ľudského potenciálu v organizáciách.

Atmosféra každého semináru býva úžasná a veľmi plodná na debaty, myšlienky a skúsenosti. Tento seminár nebol výnimkou. Posúďte sami z fotogalérie, že na naše semináre je radosť chodiť.

Tešíme sa na Vás nabudúce!