Ing. Milan Balun o rozvoji a doplnení životnej energie

Posledný tohtoročný seminár na Business Institute sa niesol v znamení energie, ktorú teraz určite pred sviatkami všetci potrebujeme načerpať, aby sme do nového roku vstúpili pozitívne naladení.

Dňa 9.12.2019 sme na Business Institute privítali študentov na našom poslednom bezplatnom seminári pre tento rok. Blížia sa vianočné sviatky, tak sme si v spolupráci s Ing. Milanom Balunom pripravili tému zameranú na energiu, jej rozvoj a doplnenie. Téma je pre toto vianočné obdobie veľmi potrebná, nakoľko práve teraz s blížiacim sa koncom roka je energia to, čo všetci potrebujeme.

Počas semináru sa zúčastnení dozvedeli ako predísť vyhoreniu, ako si rozdeliť svoj čas tak, aby sme počas dňa nepociťovali tlak, či stres.

Nevynechali sme ani tému motivácie a lektor vysvetlil ako nechať priechod emóciám, ako sa s nimi vysporiadať, či kedy je najlepšie ich potlačiť, alebo naopak, kedy nechať emóciám voľný priebeh.

Všetkým zúčastneným ďakujeme, že si aj v tomto časovo náročnom období našli čas a prišli.

Prajeme Vám príjemné prežitie sviatkov a tešíme sa na Vás na ďalších seminároch v budúcom roku.

Pripomeňme si atmosféru posledného tohtoročného semináru v priloženej fotogalérii.