Online seminár „Sebekoučink na ceste k zmene“, 23. 2. 2023

Vo štvrtok 23. februára 2023 prebehol cez ZOOM bezplatný interaktívny online seminár "Sebakoučing na ceste k zmene" s pánom lektorom Mgr. Valerijem Valerijevičom Seničevom Ph.D.

LEKTOR


Mgr. Valerij Valerijevič Seničev Ph.D.

Valerij Seničev je organizačný psychológ, kariérový poradca a podnikateľ. Dlhodobo sa venuje rozvoju ľudí vo firemnom prostredí so zameraním na talenty a kľúčové kompetencie.

Valerij je tiež spoluzakladateľom edukatívnej platformy Educamp.cz, zameranej na poskytovanie konzultácií a školení v oblasti profesijného rozvoja, talent manažmentu, riadenia kariéry a sebamotivácie. V súčasnosti pôsobí ako inovačný ambassador v projekte Forbes Ideal Place so zameraním na rozvoj českých malých a stredných firiem.

V roku 2021 vláda Spojených štátov vybrala Valerija Seničeva ako jedného z inšpiratívnych podnikateľov z Českej republiky (YTILI Fellowship 2021-2022).

ANOTÁCIA


Online seminár ponúkol záujemcom cestu k efektívnemu využitiu svojho potenciálu.

  • Pripomenuli sme si kľúčové princípy koučovania a význam koučingu v súčasnej praxi manažéra.
  • Ukázali sme si, ako aplikovať koučovací prístup k sebe samému.
  • Vyskúšali sme niektoré nástroje a koučovacie modely vhodné pre sebakoučing.
  • Spoločne sme sa vydali na cestu k zmene.

Program bol určený všetkým, ktorí chceli aktívne rozvíjať svoj potenciál.

CERTIFIKÁT O ÚČASTI


Účastníci mali v prípade záujmu možnosť získať certifikáciu o absolvovaní seminára, ktorý si mohli vyzdvihnúť buď osobne u nás v centrále alebo bol odoslaný prostredníctvom PPL. V prípade dodatočného záujmu o certifikáciu, neváhajte kontaktovať naše študijné oddelenie.

Ďakujeme všetkým za interaktívne zapájanie sa, chuť učiť sa nové veci a tešíme sa na vás nabudúce!