6. 6. 2022 sa konal bezplatný online seminár: „Všetko, čo potrebujeme vedieť z marketingu (a báli sme sa spýtať)“

Dňa 6. júna 2022 od 17.00 h prebehol bezplatný online seminár s naším lektorom Jiřím Kocichom. Bol určený pre marketingových špecialistov, ďalej pre všetkých, ktorých zaujímalo budovanie vlastnej značky alebo sa len chceli priučiť niečo nové.

LEKTOR


Mgr. Jiří Kocich, MBA

Mgr. Jiří Kocich, MBA sa v súčasnej dobe sa špecializuje predovšetkým na zvyšovanie výkonu sales a marketingových oddelení. Tvorbu marketingových strategických riešení a taktických aplikácií, parametrizáciu salesových štuktúr a supervitalizáciu na báze CRM – CVM (Customer Value Management). Pôsobí ako konzultant a lektor v oblasti strategického marketingu, manažmentu a riadenia ľudského kapitálu. Je výkonným riaditeľom spoločnosti ABATON consulting s.r.o., ktorá je poradenským centrom zameraným na realizáciu klientskych príležitostí.

Čo sa naši záujemci dozvedeli?


Trendy v marketingu a ako sa v nich vyznať

Architektúra marketingu na večné časy

Nákupné správanie a segmentačná báza – reálne case studies

Osobný marketing v digi svete


Ďakujeme všetkým za účasť a tešíme sa nabudúce.