Online seminár „Personálne konanie – ako presadiť nepríjemné rozhodnutia“, 21. 5. 2024

V utorok 21. 5. 2024. prebehol online seminár „Personálne konanie – ako presadiť nepríjemné rozhodnutia.“ s lektorom PhDr. Vojtechom Bednářom, ktorý sa uskutočnil cez Zoom.

LEKTOR


PhDr. Vojtěch Bednář

Špecializuje sa na otázky vedenia, motivovania, riadenia ľudí vo firmách, vytvárania a udržiavania firemnej kultúry. Pracuje s manažérmi a vedúcimi pracovníkmi na všetkých úrovniach a pomáha im pracovať s ľuďmi. Efektívne, zmysluplne a priateľsky. Pracuje transparentne, pozitívne, s dôrazom na odbornosť, na priateľskú a prístupnú komunikáciu. Je presvedčený, že „mäkké“ zručnosti a problémy je vyžadujúce sa dá riešiť tak „tvrdo“ ako je to len možné, pritom ústretovo a zrozumiteľne. Verí tomu, že prevažná väčšina ľudí sa chce dohovoriť, len s tým potrebujú pomôcť. Je autor série kníh a článkov.

ČO SA ÚČASTNÍCI DOZVEDELI?


Každý manažér, vedúci pracovník a šéf pravidelne čelí situácii, kedy musí vysvetliť, a presadiť pre zamestnancov či partnerov nepríjemné rozhodnutie. Ako zaistiť, aby mu ľudia rozumeli? Aby ho pochopili a aby ho prijali? Čo robiť, ak sa postaví na odpor?

Hlavné témy:

  • Ako oznámiť ľuďom nepríjemné rozhodnutie a uistiť sa, že mu porozumeli?
  • Čo urobiť, aby ľudia začali prijaté rozhodnutie vykonávať a správať sa podľa neho?
  • Čo urobiť, keď sa ľudia proti nášmu rozhodnutiu postavia? Keď ich budú kritizovať, napádať, keď sa podľa neho nezačnú správať?
  • Čo robiť, keď narazíme na ignoráciu, švejkovanie alebo na snahu naše rozhodnutie rozdrviť a povedať, že „nič nejde“?

ČO NÁM PO SEMINÁRI NAPÍSALI?


„Seminář byl TOP, TOP, TOP! Jste prostě skvělí a děkuji za možnost se zúčastnit. Velká pochvala za výběr tématu, lektora, prvotřídní kvalitu obsahu, srozumitelnost, profesionalitu přednesu přednášejícího a pozitivní energii, která byla po celou dobu semináře navýsost přítomna, opravdu super. Ještě jednou děkuji.“

Antonín, K.

Tešíme sa na Vás opäť nabudúce!