5S – o minimalizmu z Japonska, ktorý vám zefektívni prácu

Metodológia použitá prvýkrát v povojnovom Japonsku v spoločnosti Toyota je dnes už známa po celom svete. Možno ju používate napríklad doma v kuchyni, aplikujete ju aj na pracovisku?

Metóda 5S alebo cesta k tzv. štíhlemu pracovisku


Štíhle pracovisko (Lean Production) je pojem používaný v logistike a súvisí predovšetkým s výrobou, minimalizáciou plytvania a s maximalizáciou výkonu. Jednou z metód používanou na dosiahnutie štíhleho pracoviska je japonská metóda 5S, ktorá má za úlohu odstrániť nasledujúce:

  • zbytočné úkony, ktorými zamestnanci stráca čas,
  • nejednotné pracovné postupy naprieč pracoviskami,
  • neorganizované rozmiestnenie pracovných nástrojov a materiálov,
  • nadbytočné zásoby a nepotrebné pracovné nástroje,
  • plytvanie časom spojeným s upratovaním a kompletizáciou neúplných podkladov,
  • zlú organizáciu pracoviska.

Prvé tri princípy popisujú, ako k zmene na pracovisku dôjsť, zvyšné dva princípy sú návodom, ako v zmene zotrvať.

SEIRI = „SORTING“

Vytriediť. Vyradiť. Prvým krokom je dôkladné preskúmanie pracovných procesov a odstraňovanie všetkého, čo nie je potrebné. Triedenie je základný stavebný kameň úspechu, je potrebné vykonať ho skutočne dôkladne a v plnom rozsahu. Myslieť by ste mali nielen na samotné pracovné miesto, ale aj na všetky úložné priestory, každý predmet, každú krabicu, zásuvku.

SEITON = „SET IN ORDER“

Druhým krokom je nájsť správne miesto pre všetky predmety. Kľúčom k optimálnemu umiestneniu je frekvencia používania predmetov a ich postupnosť v pracovnom procese. Pri umiestňovaní berieme do úvahy aj bezpečnosť práce a ergonómiu. Neoddeliteľnou súčasťou druhého kroku je tiež zreteľné označenie a vytvorenie layoutu pracoviska.

SEISO = „SHINING“

Upratovať. Čistiť. Pracoviská, nástroje a materiál je treba udržiavať v čistote. Preto je potrebné zabezpečiť, aby každý pracovník vedel, ako sa ktorý nástroj čistí. Nezabudnite na vhodné umiestnenie uloženia odpadu tak, aby nezdržovalo samotný pracovný výkon a zároveň aby odpad neprekážal na manipulačnej ploche.

SEIKETSU = „STANDARDIZING“

Aby predchádzajúce kroky boli trvalé, vykonávali sa stále rovnakým spôsobom as rovnakou frekvenciou, je vhodné vytvoriť štandard pracoviska. Zavedené postupy, činnosti, uloženia sa zdokumentujú popisom, prípadne sa doplnia fotodokumentáciou av neposlednom rade sa nastaví zodpovedný systém.

SHITSUKE = „SUSTAINING“

Nejde o jednorazový samospádny počin, bez disciplíny hrozí skĺznutie späť k starým praktikám. V piatom kroku je potrebné zaistiť preškolenie všetkých zamestnancov, v prípade potreby (napr. nástup nových) školenia opakovať a pravidelne aj náhodne kontrolovať dodržiavanie nastavených poriadkov.

Kroky sa opakujú v prípade zmien v procese, vstupe nových faktorov a technológií.

Najčastejšie sa metóda 5S používa v priemyselnej výrobe, ale svoje využitie si nájde kdekoľvek od pracovného stola účtovníka, manažéra alebo práve napríklad v kuchyni.