5. októbra 2021 prebehol HR Summit: Moderné HR nástroje a návrat k firemným hodnotám

4. ročník HR Summitu prebehol tentoraz v priestoroch hotela Imperial v Prahe a jeho hlavnou témou bola digitálna tranformácia a dôležitosť firemnej kultúry ako nástroja na získanie a predovšetkým udržanie si kvalitných zamestnancov.

Digitálna transformácia zďaleka nie je len o tom, poskytnúť zamestnancom na prácu tie najmodernejšie prístroje a technológie. Ide o prepojenie a nahradenie časovo náročných často administratívnych úkonov efektívnymi, zautomatizovanými procesmi, ktoré pracovníkom umožnia sústrediť sa na kľúčové problémy. Nový vývoj v oblasti sociálnych, mobilných, analytických a cloudových technológií zlepšuje vnímanie zamestnancov a kandidátov, ale tiež umožňuje včas spozorovať medzery v zručnostiach, pomôcť zamestnancom v sebavzdelávaní a dosiahnutie lepšej celkovej výkonnosti. Trend digitalizácie je stúpajúca nielen v HR, ale vo všetkých oblastiach firiem. Je preto potrebné posilňovať u zamestnancov, ale aj u uchádzačov, kompetenciu využívania IT technológií. Ide o jednu z najdôležitejších znalostí do budúcnosti, a preto je vhodné podporovať aj ich schopnosť analytického a strategického myslenia.

Český trh v súčasnosti zápasí s rekordne nízkou nezamestnanosťou a udržať si kvalifikovaných a talentovaných pracovníkov sa pre firmy stáva prioritou. Spokojnejší zamestnanci sú oveľa menej náchylní na odchod. Náležité peňažné ohodnotenie je pre mnoho pracovníkov stále na prvom mieste, avšak atmosféra na pracovisku, teda firemná kultúra, je pre čoraz viac ľudí obdobne dôležitá.

Správne naladenie zamestnancov na firemnú kultúru a hodnoty sa potom samozrejme prejavuje nielen interne, ale aj externe. Uvádzať firemné hodnoty a misiu v reklamnom slogane a na prospektoch je jedna vec, avšak ukázať zákazníkom, že to nie sú len marketingové výkriky, ale realita, je vec druhá. Zamestnanci znalí hodnôt svojej firmy a riadiacej sa nimi – alebo ešte lepšie, konajúci a žijúci podľa nich – predstavujú ideálnu spojnicu medzi značkou a jej zákazníkmi.

Business Institut ako partner HR Summitu venoval vouchery na MBA štúdium, ktoré tento rok putujú do spoločnosti Česká pošta a Albert.