Time management (Praha)

Cieľom tohto modulu je zoznámiť sa s vývojom time manažmentu, filozofiou time managementu 4. generácie a nástrojmi a metodikou sebariadenia v čase.

Garant a lektor študijného modulu


Mgr. Valerij Valerijevič Seničev Ph.D.

Anotácia


Time management (TM) je súhrn poznatkov o plánovaní a usporiadaní času. V module sa stručne venujeme vývoju tejto oblasti, zoznámime sa s hlavnými pojmami (vízie, poslanie, hodnoty, ciele, priority, návyky…), predstavíme si hlavné nástroje TM, konkrétne metódy a techniky plánovania a usporiadania času, popíšeme si najčastejšie zlodeja času a ukážeme si, ako ich eliminovať. Do súvislosti s time manažmentom radíme pojmy self management či life management.

Teoretický základ modulu vychádza z povinnej literatúry (Covey, Pacovský).

Sylabus


1. Základné pojmy

 • time, self a life management
 • sebapoznanie
 • vedenie vs. riadenie
 • poslanie osobné/pracovné
 • vízia
 • hodnoty
 • strategické ciele
 • cieľ vs. priorita
 • plánovanie
 • časožrút, zlodej času
 • návyk
 • činnosť
 • prekrastinácia

2. Vývoj time manažmentu

4 generácie prístupu k času

3. Sebapoznanie, vedenie a riadenie – nástroje time managementu 4. generácie

 • vymedzenie hlavných nástrojov 4. generácie time managmentu
 • priorita a metódy určenia priorít

4. Sebariadenie

 • časový snímok dňa
 • časožrúti/zlodeji času

5. Covey a jeho 7 návykov

 • sedem návykov vedúcich osobností

Literatúra


Povinná literatúra:

 • COVEY, S. R.: 7 návyků skutečně efektivních lidí, Management Press, Praha 2016
 • PACOVSKÝ, P.: Člověk a čas, Grada 2006

Doporučená literatúra:

 • Covey, S. R.: 8. návyk, Management Press, Praha 2015
 • Covey, S. R.: To nejdůležitější na první místo, Management Press, Praha 2015
 • Hajzler, T.: Peníze, nebo život? Jak přestat vydělávat na život a začít žít v práci. Nakl. Peoplecomm Praha 2012
 • Knoblauch, J.: Cíle v pracovním i osobním životě, Portál Praha 2013
 • Ludwig, P.: Konec prokrastinace, Jan Melvil Publishing Brno 2013
 • Plamínek, J.: Sebepoznání, sebeřízení a stres, Praktický atlas sebezvládání, Grada Praha 2013
 • Stein, C., Tracy, B.: Najděte svůj bod rovnováhy. Jak si vyjasnit priority, zjednodušit
  si život a získat víc. Anag 2016