Teamwork (online)

Cieľom modulu je zameranie sa na tím, tímovú prácu a benefity spolupráce tímu pre jedinca i skupinu. Študent je oboznámený s charakteristikami tímu, jeho druhy a výhodami. Ďalšia látka je zacielená predovšetkým na ciele, ich kritériá a poznáme pravidlo pre tvorbu cieľov SMART. Na konci modulu sú študenti oboznámení s priebehom tímovej práce, predovšetkým desatorom úspešného tímu aj bariérami spolupráce v tíme.

Garant a lektor studijního modulu


PhDr. Lenka Kolajová

Anotácie


Pre dnešný moderný svet businessu je veľkým benefitom práca v tíme. Každý jedinec by mal byť otvorený možnostiam tímovej spolupráce vzhľadom k jeho prínos v produktivite práce aj kreativite jedinca. Modul teamwork Vám pomôže bližšie porozumieť správnej tvorbe tímov, spoluprácu v tíme aj kritickým faktorom, ktorým sa treba vyhnúť. Načrtne Vám cestu, ako úspešne tímovo spolupracovať.

Sylabus


1. Tím a jeho charakteristiky
 • definícia tímu
 • charakteristiky tímu
 • druhy tímov
 • znaky tímu a pozitíva
 • výhody a nevýhody tímu
2. Stanovenie cieľa
 • typy cieľov
 • kritériá cieľov – pravidlo SMART
3. Skladba tímu
 • výber členov do tímuveľkosť tímu
 • tímovej role – funkčné a dysfunkčné role
4. Priebeh tímovej spolupráce
 • vývojové štádiá spolupráce v tíme
 • kritické faktory
 • bariéry tímovej spolupráce
 • predpoklady úspešnej tímovej spolupráce
 • spätná väzba a jej úrovne

Literatura


 • PLAMÍNEK, J. Vedení lidí, týmů a firem: praktický atlas managementu. Praha: Grada. Management (Grada). ISBN 978-80-247-3664-8
 • KOLAJOVÁ, L. Týmová spolupráce: jak efektivně vést tým pro dosažení nejlepších výsledků. Praha: Grada. Poradce pro praxi. ISBN 80-247-1764-6
 • BĚLOHLÁVEK, F. Jak vést rozhovory s podřízenými pracovníky. Praha: Grada. Management (Grada). ISBN 978-80-247-2313-6
 • GEROPP, B. Tajemství úspěšného vedení lidí. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-5337-9
 • HORVÁTHOVÁ, P. Týmy a týmová spolupráce. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-390-4
 • HERMOCHOVÁ, S. Teambuilding. Praha: Grada. Vedení lidí v praxi. ISBN 80-247-1155-9
 • KRÜGER, W. Vedení týmů: jak sestavit, organizovat a povzbuzovat pracovní tým.
 • Praha: Grada. Poradce pro praxi. ISBN 80-247-0780-2
 • MALONE, P. B. Mějte je rádi a veďte je: jak vést lidi: kniha pro každého. Praha: Práce.