Súčasnosť a trendy projektového riadenia (online)

Modul sa sústredí na nové agilné metódy projektového riadenia, najmä na metódu SCRUM. Študenti sa dozvedia, čo znamená pojem VUCA, agilita, aké sú agilné pojmy a aké sú aktuálne agilné metódy používané v projektovom riadení, čím si posilnia povedomie o dobe, v ktorej sa nachádzame teraz a kam ďalej v projektovom riadení smerujeme. Ďalej sa študenti naučia rozdiely medzi rigidnými a agilnými metódami projektového riadenia, dozvedia sa, aké sú hlavné príčiny zlyhania agilných projektov a naučia sa agilne pristupovať k tímu, aby tím pracoval efektívne. Študenti sa tiež dozvedia, ako hladko prejsť agilnou transformáciou a vyskúša si praktické využitie agilnej metódy Design Thinking a SCRUM.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Adéla Karlovská

Anotácia


Modul je najprv zameraný na rozbor aktuálnej doby a porovnanie aktuálnych metód projektového riadenia. Následne sa modul sústredí už výhradne na agilné metódy a agilné prístupy. Záverom je vykonaný detailný rozbor efektívnej agilnej metódy SCRUM, ktorá slúži na organizáciu práce tímu a je možné ju veľmi jednoducho použiť aj mimo IT oblasti.

Sylabus


1. VUCA svet

 • Rozbor nového sveta
 • 4 kľúčové faktory vo VUCA dobe
 • Čo je to Agilita a jej vznik

2. Projektové riadenie a Agile

 • Porovnanie agilných a rigidných metód projektového riadenia
 • Prečo zvoliť agilné projektové riadenie
 • Výhody a nevýhody použitia jednotlivých metód

3. Agilná transformácia

 • Agilná transformácia a dôvody pre transformáciu
 • Agilný manifest
 • 12 agilných princípov
 • Príčiny zlyhania agilných projektov

4. Agilné metódy

 • Dizajn thinking
 • Business model Canvas
 • LEAN
 • Kanban
 • SCRUM

4. Rastové a fixné myslenie

 • Čo je to, prečo je dôležité mať rastové myslenie
 • Ako rastové myslenie budovať a posilniť

4. SCRUM

 • Proces (role, ceremónie, artefakty)
 • Prioritizácia
 • Hodnoty

Literatúra


 • Šochová Zuzana, Eduard Kunce: Agilní metody řízení projektů
 • Šochová, Z.: Skvělý SCRUMMaster
 • Doležal Jan: Projektový management – Komplexně, prakticky a podle světových standardů
 • Dweck, C.: Mindset: The New Psychology of Success / Nastavení mysli
 • Myslín, J.: SCRUM