Sociálne siete (Praha)

Cieľom modulu je ukázať praktické využitie online / digitálneho marketingu a predstaviť komplexné riešenie kampaní v rámci online prostredia a jednotlivých platforiem.

Garant a lektor študijného modulu


Mgr. Vojtěch Lambert

Anotácia


Modul predstavuje tematiku digitálneho marketingu a využitie internetu, mobilných aplikácií vrátane úlohy SEO, SEM a sociálnych sietí. Obsahovo sú diskutované kľúčové nástroje digitálneho marketingu s vysvetlením postupov k ich efektívnemu využívaniu, vrátane špecifík týchto nástrojov na mobilných zariadeniach, vyhľadávanie a vyhodnocovanie marketingových príležitostí.

Sylabus


1. Stratégie v online prostredí

 • typy zdrojov
 • stratégie online
 • plánovanie kampaní

2. Reklama na sociálnych sieťach

 • funkcie reklamy
 • hlavné aspekty reklamy

3. Vyhodnocovanie výsledkov a efektivity kampaní

 • Google Analytics
 • meranie webovej návštevnosti
 • možnosti merania

Literatúra


 • Kaushik, A.,Web Analytics 2.0: The Art of Online Accountability and Science of Customers Centricity
 • Kaushik, A., Web Analytics: An Hour a Day
 • Schaffer, N., A One-Stop Guide to Building a Social Media Strategy for Marketing and Business
 • Marshall, P., Facebook Advertising: How to Access 1 Billion Potential Customers in 10 minutes
 • Marshall, P., Ultimate Guide to Adwords: How to Access 100 Million People in 10 Minutes
 • Marshall, P.,  80/20 Sales and Marketing: The Definitive Guide to Working Less and Making More
 • Clarke, A., SEO 2018 Learn Search Engine Optimization With Smart Internet Marketing Strategies
 • Handley, A., Content Rules: How to Create Killer Blogs, Podcasts, Videos, Ebooks, Webinars (and More) That Engage Customers and Ignite Your Business
 • Young, M., Ogilvy o reklamě v digitálním věku